Audi Allroad (4B) (34)

  1. Navažte komunikaci s řídicí jednotkou regulace světlé výšky.
  2. Natlakujte měchy pomocí diagnostiky akčních členů.
  3. Vyvolejte proceduru login a zadejte hodnotu 31564.
  4. Zvolte funkci Přizpůsobení, zadejte číslo kanálu 1 (levé přední kolo) a stiskněte tlačítko Čtení přednastavené hodnoty. Změřte vzdálenost od středu kola k hraně podběhu (nejnižší bod na vnější straně) a zadejte tuto hodnotu v mm jako novou hodnotu. Klikněte na Testování a potom na Uložení nové hodnoty.
  5. Postup opakujte (číslo kanálu 2) pro pravé přední kolo.
  6. Postup opakujte (číslo kanálu 3) pro levé zadní kolo.
  7. Postup opakujte (číslo kanálu 4) pro pravé zadní kolo.
  8. Nyní zadejte číslo kanálu 5, a po Čtení přednastavené hodnoty zadejte jako novou hodnotu 1. Tím postup ukončíte.

SELECT LANGUAGE