Základní nastavení snímače úhlu natočení volantu Audi A6 4B (1998-)

Předpoklad: Geometrie podvozku musí být v pořádku.
Zapněte zapalování a otočte volantem alespoň jednou o 30 stupňů doleva nebo doprava, čímž se snímač úhlu řízení inicializuje. Nakonec kola vyrovnejte (odchylka do 4,5°).
Vyvolejte funkci Oprávnění přístupu, zadejte kód 40168 a potom proveďte funkci základní nastavení, blok 1.
Poznámka: Mezi kódováním řídicí jednotky a vyrovnáním snímače úhlu řízení nesmíte opustit vlastní diagnostiku ani vypnout zapalování. Jinak musíte celý postup zopakovat.

Základní nastavení snímače úhlu natočení -G85 pomocí diagnostiky
1. Nejprve je nutné zadat kód login a poté kódovací kód. Proveďte postup podle odstavce Výpočet loginu a kódového čísla (níže).
2. Jet s vozidlem rovně, zastavit nevypínat zapalování volant musí být rovně
3. Zadejte funkci Procedura login a zadejte hodnotu 40168.
4. Potom vyvolejte funkci Základní nastavení a zadejte blok 1
5. Kontrola: Čtení bloku naměřených hodnot blok 5

Výpočet loginu a kódového čísla
Nejprve je nutné zadat kód login a poté kódovací kód.
Kód login a kódovací kód se skládá ze 4 různých variant (typ, brzdy, motor, převodovka). Brzdy lze zjistit opticky nebo z výrobního čísla (viz servisní plán Audi nebo štítek v prohlubni pro rezervní kolo).
Určete kód login a kódovací kód podle následujících tabulek.
První číslice je vždy 0.
Funkcí 11 proveďte proceduru login (kód login viz tabulka dole).
Funkcí 07 proveďte kódování ESP (kódování viz tabulka dole).

Poznámka:
Vozidla s 6-válcovým vznětovým motorem, brzdovým systémem 1LG a převodovkou Multitronic mají tato zvláštní kódování login: 7499 a kódování: 6399

Tabulka login
1. číslice: 0

2. číslice:
Audi A6 7
Audi A6 (lehce opanc.) 6

3. číslice brzdy:  č. PR
Ještě není série  1
Brembo 17 palců  2 1LJ
FN3 16 palců 3  1LT, 1LF
HP2 16 palců 4  1LX
FNR 16 palců 4  1LG
FN3 15 palců 5  1LB, 1LE
C54 6  1LZ

4. číslice motor:
4/6-válcový vznětový 5
4/5-válcový zážehový 7
6/8-válcový zážehový 9

5. číslice převodovka:
Ruční řazení 5
Automatika 7
5HP19, 5HP24
AG4, AG5
Multitronic 9

např. u 4-válcového zážehového motoru s ručním řazením a brzdovým třmenem C54 je login: 07675

Kódovací tabulka

1. číslice 0

2. číslice:
Audi A6 6
Audi A6 (lehce opanc.) 7

3. číslice brzdy: č. PR
C54 1 1LZ
FN3 15 palců 2 1LB, 1LE
HP2 16 palců 3 1LX
FNR 16 palců 3 1LG
FN3 16 palců 4 1LT, 1LF
Brembo 17 palců 5 1LJ
Ještě není série 6

4. číslice motor:
4/6-válcový vznětový 5
4/5-válcový zážehový 7
6/8-válcový zážehový 9

5. číslice převodovka:
Ruční řazení 5
Automatika 7
5HP19, 5HP24
AG4, AG5
Multitronic 9

Příklad. u 4-válcového zážehového motoru s ručním řazením a brzdovým třmenem C54 je kódování: 06175

SELECT LANGUAGE