Základní nastavení snímače tlaku brzdové kapaliny

1. Vozidlo musí stát na rovině.
2. Uvolněte brzdový pedál.
3. Navažte komunikaci s řídicí jednotkou Elektronika brzd – ABS.
4. Zkontrolujte hodnotu snímačů (čtení bloku naměřených hodnot, blok 5, pole 1 a 2, správná hodnota leží v rozsahu: -2 až 8 barů).
5. Vozy do faceliftu 2003: Vyvolejte proceduru Login a zadejte číslo 40168.
Vozy facelift 2003 a novější modely: Vyvolejte proceduru Oprávnění přístupu a zadejte číslo 40168.
6. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Základní nastavení a zadejte hodnotu 66.

Pokud nelze základní nastavení provést:
– zkontrolujte paměť závad (musí být prázdná),
– zkontrolujte snímač,
– napájecí napětí alespoň 12 V,
– čtení bloku naměřených hodnot, blok 5: V poli 1 se má objevit hodnota mezi -8 a 8 bary.

SELECT LANGUAGE