Základní nastavení cívky pro vytvoření brzdného tlaku a spínače pro rozpoznání brzdění do nulové polohy

1. Nastartujte motor.
2. Navažte komunikaci s řídicí jednotkou Elektronika brzd – ABS.
3. Vozy do faceliftu 2003: Vyvolejte proceduru Login a zadejte číslo 40168.
Vozy facelift 2003 a novější modely: Vyvolejte proceduru Oprávnění přístupu a zadejte číslo        40168.
4. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Základní nastavení a zadejte číslo bloku 31.
5. Po ustálení hodnot v zobrazeném grafu změňte číslo bloku na 33.
6. Sešlápněte silně brzdový pedál a změňte číslo bloku na 34.
7. Po ustálení hodnot v zobrazeném grafu a zkontrolujte hodnoty tlaku (správně cca 20 bar).
8. Uvolněte brzdový pedál a změňte číslo bloku na 35.
9. Po ustálení hodnot v zobrazeném grafu a zkontrolujte hodnoty tlaku (správně max 2 bary).
10. Změňte číslo bloku na 37 a tím ukončete základní nastavení.

Pokud nelze základní nastavení provést:
– zkontrolujte paměť závad (musí být prázdná),
– zkontrolujte stav cívky,
– zkontrolujte správné zadání hodnoty ve funkci Procedura Login.

SELECT LANGUAGE