Základní nastavení čidla podélného zrychlení

Vozy do r.v. přibližně 2008
1. Vozidlo musí stát na rovině.
2. Navažte komunikaci s řídicí jednotkou Elektronika brzd – ABS.
3. Vozy do faceliftu -2003: Vyvolejte proceduru Login a zadejte číslo 40168.
Vozy po faceliftu 2003-: Vyvolejte proceduru Oprávnění přístupu a zadejte číslo 40168.
4. Vozy do faceliftu -2008:
V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Základní nastavení a zadejte číslo bloku 69.

Vozy po faceliftu 2008-:
V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Základní nastavení a zadejte číslo bloku 61.

Pokud nelze základní nastavení provést:
• zkontrolujte paměť závad (musí být prázdná),
• zkontrolujte čidlo,
• palubní napětí alespoň 12 V
• vozidlo musí stát na rovině.(čtení bloku naměřených hodnot v ABS, blok 4, pole 4, rozsah -1.5 and +1.5 m/s²)
• pokud má vozidlo elektronickou parkovací brzdu, pak se toto základní nastavení provádí v 53 Elektronická parkovací brzda

SELECT LANGUAGE