Vypnutí čidla podélného zrychlení

1. Navažte komunikaci s řídicí jednotkou Elektronika brzd – ABS.
2. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Základní nastavení a zadejte číslo bloku 40.
3. Kontrolka ABS začne blikat.
4. Vypnutí je aktivní do dalšího zapnutí zapalování.

SELECT LANGUAGE