Výměna zámku sloupku řízení VW Passat 3C 2005-2010 (25 Imobilizér)

Po výměně zámku sloupku řízení je nutné znovu přizpůsobit imobilizér.

Pro přizpůsobení imobilizéru potřebujete PIN k příslušnému vozu. Programem SPVG můžete vyčíst PIN na autech do r.v. 2009 (na Passat CC to nejde vůbec). Pokud nemáte zjištěný PIN nemá smysl pokračovat.

Poznámka :

 1. Když vyměníte zámek sloupku řízení, tak po zapnutí zapalování elektronika vozu “neožije”. Přístrojový panel zůstane tmavý. Navázat komunikaci s řídicí jednotkou imobilizéru ale jde (jít to musí, jinak nelze pokračovat). Pokud se nedaří, tak odpojte baterii auta na 10 minut a pak to zkuste znovu.
 2. Pro přizpůsobení zámku sloupku řízení máte 10 pokusů.
 3. SPVG8: PIN zjistíte pomocí programu SPVG Tools, použijte komfortní funkci Čtení PINU (na ploše Toolbox) a vyberte řídicí jednotku motoru (dokud je zapojený původní zámek sloupku řízení).
 4. SPVG7: PIN zjistíte pomocí programu Toolbox, vyčíst jej lze z řídicí jednotky motoru (dokud je zapojený původní zámek sloupku řízení).
 5. Zjištění PINU z řídicí jednotky komfortního systému (3C0959433..) nelze provést po kabelu (přes OBD), ale lze zjistit dekódováním její paměti EEPROM (paměť se musí vypájet, přečíst její obsah programátorem EEPROM a následně dekódovat).

Pokud máte adaptér SPVG8, pak v prostředí SPVG Tools proveďte:

 1. Vyberte na ploše (nebo v seznamu dostupných funkcí) funkci LOGIN
 2. Vyberte řídicí jednotku Imobilizér.
 3. Počkejte 5 minut.
 4. Zadejte PIN, platný v daném automobilu (PIN pro učení klíčů).
 5. Počkejte 5 minut.
 6. Vraťte se na plochu a vyberte funkci Přizpůsobení.
 7. Vyberte řídicí jednotku Imobilizér.
 8. Vyberte ze seznamu “Výměna zámku sloupku řízení (ELV)”.
 9. Zkontrolujte, že načtená hodnota je 32000. Pokud Vám to hlásí chybu, čekejte dalších 5 minut.
 10. Do pole Nová hodnota, zadejte PIN a klikněte na Testování hodnoty.
 11. Pokud testování nové hodnoty vrací chybové hlášení, tak počkejte 5 minut.
 12. Pokud se zobrazí text Čekejte a potom VIN vozu tak proveďte Uložení hodnoty.
 13. V tu chvíli se už musí přístrojový panel rozsvítit a vše začne fungovat. Postup je tím ukončen.

Pokud máte adaptér SPVG7, pak v prostředí DIAG proveďte:

 1. Zvolte model VW Passat 3C 2005-2010.
 2. Navažte komunikaci s řídicí jednotkou imobilizéru.
 3. Počkejte 5 minut (s běžící komunikací, nesmí se přerušit).
 4. Vyvolejte funkci LOGIN a zadejte PIN, platný v daném automobilu (PIN pro učení klíčů).
 5. Počkejte 5 minut (s běžící komunikací, nesmí se přerušit).
 6. Vyvolejte funkci přizpůsobení, vyberte ze seznamu “Výměna zámku sloupku řízení (ELV)”.
 7. Načtená hodnota musí být 32000. Pokud Vám to hlásí chybu vraťte se na bod 5.
 8. Do pole Nová hodnota, zadejte PIN, proveďte Testování nové hodnoty.
 9. Pokud testování nové hodnoty vrací chybové hlášení, tak počkejte 5 minut.
 10. Pokud se zobrazí text Čekejte a potom VIN vozu tak proveďte Uložení nové hodnoty.
 11. V tu chvíli se už musí přístrojový panel rozsvítit a vše začne fungovat. Postup je tím ukončen.
SELECT LANGUAGE