22 Elektronika náhonu na všechna kola

Základní kontrola spojky Haldex
• Uvolněte prostor před vozidlem.
1. Najeďte vozidlem předními koly na rolovací stanoviště.
2. Nastartujte.
3. Zařaďte 1. rychlost a pomalu se rozjeďte.
4. Pokud při otáčkách motoru 1500 min-1 vozidle nevyjede z testovacího stanoviště, pak má          spojka Haldex závadu.
• Při poháněných předních kolech a stojících zadních kolech se spojka Haldex zablokuje (tzn.,       že se pohání i zadní kola).
Pouze při otáčkách motoru, které jsou těsně nad otáčkami volnoběhu a při zařazeném 1.           rychlostním stupni může spojka Haldex krátkodobě snášet rozdíly v otáčkách.

Diagnostika akčních členů (zkušební postup)
• Vozidlo se musí zvednout, aby bylo možno volně otáček koly.
• Musí být přítomni dva mechanici.
• Diagnostiku akčních členů lze provést po zapnutí zapalování nebo po spuštění motoru.
• Rychlost jízdy nesmí být vyšší než 30km/h, jinak se funkce ukončí.
• Ke zvolení jiných funkcí po provedení diagnostiky akčních členů se musí vypnout a zapnout       zapalování.

1. Volba diagnostiky akčních členů – vypnutí čerpadla přívodního plnění.
2. Další akční člen – zapnutí čerpadla přívodního plnění.
3. Další akční člen – spojka pohonu všech kol (spojka Haldex) odpojená
3.1. Zatáhněte ruční brzdu.
3.2. Sešlápněte pedál spojky a zařaďte 1. stupeň.
3.3. Pomalu se rozjeďte, otáčet se přitom smí jen přední kola.
po zkušebním kroku
3.4. Opět sešlápněte pedál spojky.
4. Další akční člen – spojka pohonu všech kol (spojka Haldex) zapojena
4.1. Zatáhněte ruční brzdu.
4.2. Sešlápněte pedál spojky a zařaďte 1. stupeň.
4.3. Pomalu se rozjeďte, přitom musí být vidět rozjezd zadních kol proti ruční brzdě. (Tento               krok může vést k zastavení motoru.)
po zkušebním kroku
4.4. Opět sešlápněte pedál spojky.
5. Další akční člen – vypnutí čerpadla přívodního plnění.

SELECT LANGUAGE