Podmínky chodu přídavného topení

Startovací podmínky přídavného topení

1. Typ motoru v pořádku (zážehový/vznětový)
2. Sv. 15 (zapalování) ZAP
3. Otáčky motoru > 300/min
4. Teplota motoru < 69 °C
5. Tlačítko ECON nestisknuté a regulátor teploty není na chladno
6. Vnější teplota < 5 °C
7. Vůz nejede na palivo v rezervě
8. Žádný zásah manažeru palubní sítě
9. Žádné odpojení při nárazu (Crash)
10. Žádné záznamy v paměti závad, které brání startu

Režim nezávislého topení
1. Typ motoru v poř. (zážehový/vznětový)
2. V Gateway bylo nakódováno nezávislé topení
3. Žádné odpojení podpětím
4. Vůz nejede na palivo v rezervě
5. Žádné odpojení při nárazu (Crash)
6. Žádné záznamy v paměti závad, které brání startu

SELECT LANGUAGE