Závada 1416 – Signál pro zapnutí ventilátoru čerstvého vzduchu

Projev závady: Topení nelze spustit.

Možné důvody
– přerušení nebo zkrat ve vedení konektoru, pin 3
– vadné relé

Poznámky:
K závadě může dojít jen u nezávislého topení v kombinaci s topením, manuální klimatizací nebo systémem Climatronic.

Odstranění
– Zkontrolujte výšku hladiny chladicí kapaliny resp. chladicí okruh.

Při opětovném spuštění topení (spínač podle vnější teploty resp. přes ovládací jednotku) se vypnutí způsobené poruchou odstraní a topení se opět spustí.

SELECT LANGUAGE