Programování klíčků imobilizér 4. generace

Navažte komunikaci s imobilizérem.

 1. Zadejte tajné číslo do funkce Oprávnění přístupu.
 2. Vyvolejte funkci Přizpůsobení (adaptace), číslo kanálu 1 a zadejte Čtení přednastavené hodnoty.
 3. Po dobu asi 5 minut (u motoru TFSI až 30 minut) bude funkce přizpůsobení hlásit závadu Podmínky nejsou splněny. Vyčkejte, až hlášení zmizí a zobrazí se text Staré klíčky – počet.
 4. Počet klíčků, které chcete naprogramovat vepište do pole Nová hodnota.
 5. Klikněte na testování nové hodnoty a po chvíli na Uložení nové hodnoty.
 6. Bezprostředně po Uložení nové hodnoty vytáhněte klíček a vložte do zapalování další zapněte zapalování alespoň na jednu sekundu, vypněte zapalování, zasuňte další klíček atd. Celková doba zapnutí zapalování při programování klíčků je 30 sekund, není tedy dobré nechávat zapnuté zapalování příliš dlouho. Po 30 sekundách se programování automaticky přeruší, pokud jste tedy nestihli naprogramovat všechny klíčky, je nutno celou proceduru zopakovat.

Pokud nelze programování provést:

 • Klíče lze programovat, pouze pokud je v zapalování nepřizpůsobený klíč (ten nový), který ale lze přiučit (má správný transpondér). Kontrolka musí po zapnutí zapalování blikat, po zadání tajného čísla musí začít svítit a po pěti minutách (prodleva nutná) začne opět blikat. Teprve potom lze zadat počet klíčů k naprogramování a pokračovat v postupu (výměna klíčů ve spínací skříňce).
 • zkontrolujte zda typ čipu v klíčku souhlasí s typem imobilizéru,
 • zkontrolujte zda máte správné tajné číslo,
 • zkontrolujte čtecí cívku,
 • zda je jednotka motoru přizpůsobená imobilizéru
 • (v řídicí jednotce motoru není závada – Řídicí jednotka motoru zablokována).
SELECT LANGUAGE