Programování klíčku (17 Přístrojový panel)

Před začátkem přizpůsobování je třeba mít k dispozici:
1. Všechny klíče, které mají na příslušném voze fungovat. Tedy i ty, které mají pracovat jako náhradní. Všechny klíče, které nejsou ve chvíli programování k dispozici budou zapomenuty.

2. Ve všech klíčích, které chcete naprogramovat musí být vložen správný transpondér (čip). Ověření správného typu transpondéru zjistíte takto:

Vložte klíč do zapalování a otočte do polohy 1.
Navažte komunikaci a v zobrazeném seznamu paměti závad zkontrolujte,
zda není přítomna závada :

Klíček – signál příliš nízký
nebo
Klíček – žádná komunikace.

Tento postup proveďte pro každý klíč!

3. Tajné číslo
Tajné číslo je napsané na plastovém resp. kovovém přívěsku u originálních klíčů pod ochrannou ploškou, která se musí seškrabat. Jedná se o číslo (max. hodnota je 9999), ale počet cifer může být i menší (např. 20).

4. Zjistěte adresu, kde jsou integrovány funkce imobilizéru (Zjištění adresy funkcí imobilizéru).

5. Nyní můžete přistoupit k programování klíčků. Použijte komfortní funkci v SPVG. Pokud máte nějaké potíže nebo nejasnosti podívejte se do popisu.

SELECT LANGUAGE