Programování klíčků imobilizér 2. a 3. generace

Navažte komunikaci s imobilizérem nebo s přístrojovým panelem.

  1. Zadejte tajné číslo do procedury login.
  2. Vyvolejte funkci Přizpůsobení (adaptace), číslo kanálu 21 (Přístrojový panel) nebo číslo kanálu 1 (Imobilizér) a zadejte Čtení přednastavené hodnoty.
  3. Počet klíčků, které chcete naprogramovat vepiště do pole Nová hodnota.
  4. Klikněte na testování nové hodnoty a po chvíli na uložení nové hodnoty.
  5. Bezprostředně po uložení nové hodnoty vytáhněte klíček a vložte do zapalování další zapněte zapalování alespoň na jednu sekundu, vypněte zapalování, zasuňte další klíček atd. Celková doba zapnutí zapalování při programování klíčků je 30 sekund, není tedy dobré nechávat zapnuté zapalování příliš dlouho. Po 30 sekundách se programování automaticky přeruší, pokud jste tedy nestihli naprogramovat všechny klíčky, je nutno celou proceduru zopakovat.

Pokud nelze programování provést:

  • zkontrolujte zda typ čipu v klíčku souhlasí s typem imobilizéru,
  • zkontrolujte zda máte správné tajné číslo,
  • zkontrolujte čtecí cívku.
SELECT LANGUAGE