VW, Škoda, SEAT s prodlouženým prominným servisním intervalem

VW, Škoda, SEAT s prodlouženým proměnným servisním intervalem QG1
VW, Škoda, SEAT s prodlouženým pevným servisním intervalem QG2

U všech vozů je možno použít tovární nastavení servisních intervalů.

1. Nastavení servisního intervalu výměny oleje
V programu SPVG dříve SuperVAG zvolte v menu Příkazy komunikace funkci Přizpůsobení (F6) a zadejte kanál 40, čtení nové hodnoty. Zobrazená hodnota je počet km od poslední výměny oleje ve stovkách km. Do pole nová hodnota zapište skutečný stav a stiskněte tlačítko Testování nové hodnoty, a poté tlačítko Uložení nové hodnoty. Ukončete komunikaci, vypněte a zapněte zapalování.
Př.: Hodnota 0 znamená, že olej byl právě vyměněn.

2. Nastavení servisního intervalu inspekce (dny)
V programu SPVG zvolte v menu Příkazy komunikace funkci Přizpůsobení (F6) a zadejte kanál 41, čtení nové hodnoty. Zobrazená hodnota je počet dnů uplynulých od poslední inspekce. Do pole nová hodnota zapište skutečný stav a stiskněte tlačítko Testování nové hodnoty, a poté tlačítko Uložení nové hodnoty. Ukončete komunikaci, vypněte a zapněte zapalování.
Př.: Hodnota 360 znamená 360 dní od poslední inspekce.

SELECT LANGUAGE