Nastavení servisních intervalů Audi 1995 – 1997 (částečně i 1998)

1.Nastavení servisního intervalu výměny oleje
V programu SPVG dříve SuperVAG zvolte v menu Příkazy komunikace funkci Přizpůsobení (F6) a zadejte kanál 5, čtení nové hodnoty. Zobrazená hodnota je počet km do další výměny oleje (v tisících km). Do pole nová hodnota zapište požadovaný počet km a stiskněte tlačítko Testování nové hodnoty, a poté tlačítko Uložení nové hodnoty. Ukončete komunikaci, vypněte a zapněte zapalování. Standardní hodnota je 15 000 km.
Př.: Hodnota 15 znamená 15 000 km do další výměny oleje.

2.Nastavení servisního intervalu inspekce 1 (km)
V programu SPVG dříve SuperVAG zvolte v menu Příkazy komunikace funkci Přizpůsobení (F6) a zadejte kanál 6, čtení nové hodnoty. Zobrazená hodnota je počet km (v tisících km) do dalšího rozsvícení inspekce 1 na displeji. Do pole nová hodnota zapište požadovaný počet km a stiskněte tlačítko Testování nové hodnoty, a poté tlačítko Uložení nové hodnoty. Ukončete komunikaci, vypněte a zapněte zapalování. Standardní hodnota je 15 000 km.
Př.: Hodnota 15 znamená 15 000 km do další inspekce 1.

3.Nastavení servisního intervalu inspekce 1 (dny)
V programu SPVG dříve SuperVAG zvolte v menu Příkazy komunikace funkci Přizpůsobení (F6) a zadejte kanál 7, čtení nové hodnoty. Zobrazená hodnota je počet dnů v desítkách do dalšího rozsvícení inspekce 1 na displeji. Do pole nová hodnota zapište požadovaný počet dnů a stiskněte tlačítko Testování nové hodnoty, a poté tlačítko Uložení nové hodnoty. Ukončete komunikaci, vypněte a zapněte zapalování. Standardní hodnota je 360 dní.
Př.: Hodnota 36 znamená 360 dní do další inspekce 1.

4.Nastavení servisního intervalu inspekce 2 (pouze dny)
V programu SPVG dříve SuperVAG zvolte v menu Příkazy komunikace funkci Přizpůsobení (F6) a zadejte kanál 8, čtení nové hodnoty. Zobrazená hodnota je počet dnů v desítkách do dalšího rozsvícení inspekce 1 na displeji. Do pole nová hodnota zapište požadovaný počet dnů a stiskněte tlačítko Testování nové hodnoty, a poté tlačítko Uložení nové hodnoty. Ukončete komunikaci, vypněte a zapněte zapalování. Standardní hodnota je 720 dní.
Př.: Hodnota 72 znamená 720 dní do další inspekce 2.

SELECT LANGUAGE