Audi A3 (8P), 2006- (17)

Kódování přístrojového panelu,

od modelového roku 2006
Pozice: ABCDE

Pozice E (Volba osvětlení):
hodnota 0 = ukazatele a stupnice VYP (při sv. 15 ZAP a sv. 58 VYP)
hodnota 1 = ukazatele ZAP, stupnice VYP (při sv. 15 ZAP a sv. 58 VYP)
hodnota 2 = ukazatele VYP, stupnice ZAP (při sv. 15 ZAP a sv. 58 VYP)
hodnota 3 = ukazatele a stupnice ZAP (2. charakteristika stmívání, při sv. 15 ZAP a sv. 58 VYP)
hodnota 4 = ukazatele a stupnice ZAP (bez 2. charakteristiky stmívání, při sv. 15 a sv. 58 VYP), jako MR ’01

Pozice D (Varovná signalizace připnutí pásů):
hodnota 0 = bez varovné signalizace připnutí pásů
hodnota 1 = varovná signalizace připnutí pásů Evropa-NCAP (optické trvalé varování, akustické varování aktivní na 91 sekund)
hodnota 2 = varovná signalizace připnutí pásů USA a Kanada (optické a akustické varování na 6 sekund)
hodnota 3 = varovná signalizace připnutí pásů USA a Kanada, nově Severní Amerika (optické trvalé varování, akustické varování každých 30 sekund)
hodnota 4 = varovná signalizace připnutí pásů Evropa-NCAP (včetně spolujezdce) (optické trvalé varování, akustické varování aktivní na 91 sekund)
hodnota 5 = varovná signalizace připnutí pásů USA a Kanada staré (včetně spolujezdce) (optické a akustické varování na 6 sekund)
hodnota 6 = varovná signalizace připnutí pásů USA a Kanada, nově Severní Amerika (včetně spolujezdce) (optické trvalé varování, akustické varování každých 30 sekund)
hodnota 7 = nelze kódovat

Pozice C (Varianta země):
hodnota 0 = varianta země: Německo
hodnota 1 = varianta země: zbytek světa, vozidlo s řízením vlevo
Hodnota 2 = varianta země: USA
Hodnota 3 = varianta země: Kanada
hodnota 4 = varianta země: Velká Británie, vozidlo s řízením vpravo
hodnota 5 = varianta země: Japonsko, vozidlo s řízením vlevo
hodnota 6 = varianta země: Arabské státy
hodnota 7 = varianta země: Austrálie
hodnota 8 = varianta země: zbytek světa, vozidlo s řízením vpravo
hodnota 9 = varianta země: Japonsko, vozidlo s řízením vpravo

Pozice AB:
hodnota 1 = 2. charakteristika palivové nádrže, resp. kódování Quattro
hodnota 2 = Highline bez FIS (pro variantu Midline 9Q3 – automatika bez FIS)
hodnota 4 = vozidlo s ručním řazením, resp. se spojkovým pedálem (nikoli varianta Midline 9Q3)
hodnota 8 = 2. pár obvodů pneumatik (např. zimní pneumatiky) právě se nepoužívá a nekóduje
hodnota 16 = nelze kódovat
hodnota 32 = AFS (zatáčkové světlo-od modelového roku 2006)
Čísla sečíst a podle potřeby doplnit na 2 cifry nulou zleva.

Příklad kódování:
pozice E: ukazatele a stupnice ZAP (2. charakteristika stmívání – při sv. 15 ZAP a sv. 58 VYP) a kontrolka obrysových světel VYP = kódovací hodnota 3
pozice D: bez varovné signalizace připnutí pásů = kódovací hodnota 0
pozice C: varianta země: Německo = kódovací hodnota 0
pozice AB: (druhá charakteristika palivové nádrže, resp. kódování Quattro = kódovací hodnota 1) + (AFS (dynamická regulace sklonu světel se systémem Advanced Frontlighting) = kódovací hodnota 32) = 33

Výpočet kódu:
(1+32) 003 = 33 0 0 3

Variantu spotřeby lze vypsat s PR-čísly jednotlivých vybavení. Jsou v servisním plánu vozidla, na štítku s PR-čísly v zavazadlovém prostoru nebo v systému ELSA (AESIS).

1X0 = přední náhon
1X1 = náhon na všechna kola (Quattro)

9Q0 = bez multifunkčního ukazatele/palubního počítače
9Q2 = multifunkční ukazatel/palubní počítač s kontrolou Check
9Q3 = multifunkční ukazatel, bez palubního počítače, bez kontroly Check = bez FIS

8Q5 = autom./dynamická regulace sklonu světel se světly pro jízdu do zatáčky (AFS 1) (AFS = systém Advanced Frontlighting)

SELECT LANGUAGE