Audi A1 2011- (17)

Audi A1 2011-, kódování přístrojového panelu

Význam 7ciferného kódování:
xxxxx?x
0 = Seatbelt Warning Inactive
xxxxxx?
0 = Needles OFF and Scales Off
1 = Needles ON and Scales Off
2 = Needles OFF and Scales ON
3 = Needles ON and Scales ON (Dimming active)
4 = Needles ON and Scales ON

.. dál nevíme …

SELECT LANGUAGE