Aktivace/deaktivace jednotlivých airbagů

Aktivace/deaktivace airbagu spolujezdce
1. Navažte komunikaci s řídicí jednotkou Airbag.
2. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení a zadejte číslo kanálu 1.
3. Do okna Nová hodnota zadejte příslušnou hodnotu (0..aktivace; 1..deaktivace).
4. Stiskněte tlačítko Testování nové hodnoty a Uložení nové hodnoty.
5. Zkontrolujte paměť závad, zda se při deaktivaci airbagu uložila závada č. 1280 – Airbag spolujezdce vypnut.
6. Ukončete komunikaci, vypněte zapalování.
7. Umístěte příp. strhněte výstražnou nálepku.

Aktivace/deaktivace airbagu řidiče
1. Navažte komunikaci s řídicí jednotkou Airbag.
2. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení a zadejte číslo kanálu 2.
3. Do okna Nová hodnota zadejte příslušnou hodnotu (0..aktivace; 1..deaktivace).
4. Stiskněte tlačítko Testování nové hodnoty a Uložení nové hodnoty.
5. Zkontrolujte paměť závad, zda se při deaktivaci airbagu uložila závada č. 1281 – Airbag řidiče vypnut.
6. Ukončete komunikaci, vypněte zapalování.
7. Umístěte příp. strhněte výstražnou nálepku.

Aktivace/deaktivace bočního airbagu spolujezdce
1. Navažte komunikaci s řídicí jednotkou Airbag.
2. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení a zadejte číslo kanálu 3.
3. Do okna Nová hodnota zadejte příslušnou hodnotu (0..aktivace; 1..deaktivace).
4. Stiskněte tlačítko Testování nové hodnoty a Uložení nové hodnoty.
5. Zkontrolujte paměť závad, zda se při deaktivaci airbagu uložila závada č. 1285 – Boční airbag na straně spolujezdce vypnut.
6. Ukončete komunikaci, vypněte zapalování.
7. Umístěte příp. strhněte výstražnou nálepku.

Aktivace/deaktivace bočního airbagu řidiče
1. Navažte komunikaci s řídicí jednotkou Airbag.
2. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení a zadejte číslo kanálu 4.
3. Do okna Nová hodnota zadejte příslušnou hodnotu (0..aktivace; 1..deaktivace).
4. Stiskněte tlačítko Testování nové hodnoty a Uložení nové hodnoty.
5. Zkontrolujte paměť závad, zda se při deaktivaci airbagu uložila závada č. 1284 – Boční airbag na straně řidiče vypnut.
6. Ukončete komunikaci, vypněte zapalování.
7. Umístěte příp. strhněte výstražnou nálepku.

Aktivace/deaktivace napínače bezpečnostního pásu spolujezdce
1. Navažte komunikaci s řídicí jednotkou Airbag.
2. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení a zadejte číslo kanálu 5.
3. Do okna Nová hodnota zadejte příslušnou hodnotu (0..aktivace; 1..deaktivace).
4. Stiskněte tlačítko Testování nové hodnoty a Uložení nové hodnoty.
5. Zkontrolujte paměť závad, zda se při deaktivaci airbagu uložila závada č. 1287 – Napínač bezpečnostního pásu spolujezdce vypnut.
6. Ukončete komunikaci, vypněte zapalování.
7. Umístěte příp. strhněte výstražnou nálepku.

Aktivace/deaktivace napínače bezpečnostního pásu řidiče
1. Navažte komunikaci s řídicí jednotkou Airbag.
2. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení a zadejte číslo kanálu 6.
3. Do okna Nová hodnota zadejte příslušnou hodnotu (0..aktivace; 1..deaktivace).
4. Stiskněte tlačítko Testování nové hodnoty a Uložení nové hodnoty.
5. Zkontrolujte paměť závad, zda se při deaktivaci airbagu uložila závada č. 1286 – Napínač bezpečnostního pásu řidiče vypnut.
6. Ukončete komunikaci, vypněte zapalování.
7. Umístěte příp. strhněte výstražnou nálepku.

SELECT LANGUAGE