Airbag, Základní nastavení snímače obsazení sedadla

Základní nastavení
1. Navažte komunikaci s řídicí jednotkou Airbag.
2. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Oprávnění přístupu (případně login) a zadejte kód 30475.
3. Vyvolejte základní nastavení, kanál 1.

Nastavení nulové polohy

Před provedením postupu se přesvědčte, že:
1. sedadlo se nachází ve svojí normální poloze.
2. během celého vyrovnání nuly nesmí být sedadlo obsazeno.
3. pás není zasunutý.
4. systém nevykazuje žádné závady.
5. teplota ve vnitřním prostoru je mezi 0 °C a 37 °C.

1. Navažte komunikaci s řídicí jednotkou Airbag.
2. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Oprávnění přístupu (případně login) a zadejte kód 30475.
3. Vymažte adaptační hodnoty (v přizpůsobení).

SELECT LANGUAGE