Základní nastavení TDI CR 6,0 l

3 Základní nastavení: zpětné vedení výfukových plynů

1) Teplota chladicí kapaliny minimálně 80 °C

2) Krátce vypněte zapalování, poté nastartujte motor

3) Na diagnostickém testeru zvolte 01 – Elektronika motoru

4) Zahajte základní nastavení, kanál 3

5) Dbejte pokynů pro řidiče

 (musejí se sešlápnout pedály)

6) Počkejte, až otáčky motoru vzrostou na cca 1000/min

Poznámka:

 Zpětné vedení výfukových plynů se teď v časových intervalech zapíná a vypíná.

Požadované hodnoty při “ZVVP neaktivní”:

 Otáčky motoru:  cca 1000/min

 Aktivace : ZVVP neaktivní

 Mn.vzduchu, řada 1: 370…630 mg/zdvih

 Mn.vzduchu, řada 2: 370…630 mg/zdvih

Požadované hodnoty při “ZVVP aktivní”:

 Otáčky motoru:  cca 1000/min

 Aktivace:  ZVVP aktivní

 Mn.vzduchu, řada 1: 100…300 mg/zdvih

 Mn.vzduchu, řada 2: 100…320 mg/zdvih

33 Základní nastavení: turbodmychadlo

1) Teplota chladicí kapaliny minimálně 80 °C

2) Krátce vypněte zapalování, poté nastartujte motor

3) Na diagnostickém testeru zvolte 01 – Elektronika motoru

4) Zahajte základní nastavení, kanál 33

5) Dbejte pokynů pro řidiče

 (musejí se sešlápnout pedály)

6) Počkejte, až otáčky motoru vzrostou na cca 1490/min

Poznámka:

 Turbodmychadla jsou teď buzena střídavě se střídami 45 % a 100 %, takže v jednom časovém intervalu je pravé turbodmychadlo buzeno se střídou 100 % a zároveň levé turbodmychadlo se střídou 45 %, a v následujícím časovém intervalu jsou turbodmychadla buzena se zaměněnými střídami.

Požadované hodnoty při “turbodmychadlo 1 ZAP”:

 Otáčky motoru:  cca 1490/min

 Buzení:  turbodmychadlo 1 ZAP

 Mn.vzduchu, řada 1: 680…930 mg/zdvih

 Mn.vzduchu, řada 2: 90…280 mg/zdvih

Požadované hodnoty při “turbodmychadlo 2 ZAP”:

 Otáčky motoru:  cca 1490/min

 Buzení:  turbodmychadlo 2 ZAP

 Mn.vzduchu, řada 1: 80…220 mg/zdvih

 Mn.vzduchu, řada 2: 730…960 mg/zdvih

40 Základní nastavení: klapky v sacím potrubí

1) Teplota chladicí kapaliny minimálně 80 °C

2) Krátce vypněte zapalování, poté nastartujte motor

3) Na diagnostickém testeru zvolte 01 – Elektronika motoru

4) Zahajte základní nastavení, kanál 40

5) Dbejte pokynů pro řidiče

 (musejí se sešlápnout pedály)

6) Počkejte, až otáčky motoru vzrostou na cca 2800/min

Poznámka:

 Klapky v sacím potrubí jsou teď buzeny střídavě se střídami 5 % a 95 %, takže v jednom časovém intervalu je pravá klapka v sacím potrubí buzena se střídou 95 % a zároveň levá klapka v sacím potrubí se střídou 5 %, a v následujícím časovém intervalu jsou klapky v sacím potrubí buzeny se zaměněnými střídami.

Požadované hodnoty při “klapka OT”:

 Otáčky motoru:  cca 2800/min

 Buzení:   klapka OT

 Mn.vzduchu, řada 1: 620…880 mg/zdvih

 Mn.vzduchu, řada 2: 720…1010 mg/zdvih

Požadované hodnoty při “klapka ZAV”:

 Otáčky motoru:  cca 2800/min

 Buzení:   klapka ZAV

 Mn.vzduchu, řada 1: 720…1010 mg/zdvih

 Mn.vzduchu, řada 2: 620…880 mg/zdvih

41 Základní nastavení: Obtoková klapka chladiče zpětného vedení výfukových plynů

1) Teplota chladicí kapaliny minimálně 80 °C

2) Krátce vypněte zapalování, poté nastartujte motor

3) Na diagnostickém testeru zvolte 01 – Elektronika motoru

4) Zahajte základní nastavení, kanál 41

5) Dbejte pokynů pro řidiče

 (musejí se sešlápnout pedály)

6) Počkejte, až otáčky motoru vzrostou na cca 2800/min

Naměřené hodnoty:

 Otáčky motoru:  cca 2800/min

 Aktivace:  klapka OT/ZAV

 Teplota výfukových plynů před turbodmychadlem: [°C]

 Teplota výfukových plynů za chladičem ZVVP: [°C]

Přípustná teplotní odchylka za chladičem ZVVP: 5 … 60 °C

63 Naučení bodu kick-down

1) Krátce vypněte zapalování, poté nastartujte motor

2) Na diagnostickém testeru zvolte 01 – Elektronika motoru

3) Zahajte základní nastavení, kanál 63

4) Sešlápněte plynový pedál, až se zobrazí stav ADP v poř..

5) Hodnota se nejprve uloží v řídicí jednotce motoru, asi po 10 sekundách se vypne zapalování.

Naměřené hodnoty:

 Snímač hodnoty pedálu: [%]

 —

 —

 Stav:  sešlápnout! ADP běží! ADP v poř.

201 Naučení klapek v sacím potrubí

1) Krátce vypněte zapalování, poté nastartujte motor

2) a) Pokud byla vyměněna řídicí jednotka motoru 1 -J623 nebo motor klapky 1 v sacím -V157:

  Na diagnostickém testeru zvolte 01 – Elektronika motoru

 b) Pokud byla vyměněna řídicí jednotka motoru 2 -J624 nebo motor klapky 2 v sacím -V275:

  Zvolte adresu 11 – Elektronika motoru II

 c) Pokud byly vyměněny obě řídicí jednotky motoru nebo oba motory klapek v sacím potrubí, je třeba 2-krát provést základní nastavení, jednou z 01 – Elektronika motoru a poté s 11 – Elektronika motoru II

3) Zahajte základní nastavení, kanál 201

4) Během učení se v bitovém vzoru musí zároveň zobrazit nejdříve bit 4 a 6, poté bit 5 a 6.

5) Asi po 30 sekundách je proces učení ukončen.

Naměřené hodnoty:

 Stav:   ADP běží!

 Bitový vzor:  00000000

 Pož.hodnota klapek v sacím potrubí: [%]

 Skut.hodnota klapek v sacím potrubí: [%]

202 Naučení ventilů ZVVP

1) Krátce vypněte zapalování, poté nastartujte motor

2) a) Pokud byla vyměněna řídicí jednotka motoru 1 -J623 nebo servomotor 1 zpětného vedení výfukových plynů -V338:

  Na diagnostickém testeru zvolte 01 – Elektronika motoru

 b) Pokud byla vyměněna řídicí jednotka motoru 2 -J624 nebo servomotor 2 zpětného vedení výfukových plynů -V339:

  Zvolte adresu 11 – Elektronika motoru II

 c) Pokud byly vyměněny obě řídicí jednotky motoru nebo oba servomotory zpětného vedení výfukových plynů, je třeba 2-krát provést základní nastavení, jednou z 01 – Elektronika motoru a poté s 11 – Elektronika motoru II

3) Zahajte základní nastavení, kanál 202

4) Během učení se v bitovém vzoru musí zároveň zobrazit nejdříve bit 4 a 5, poté bit 4, 5 a 6.

5) Asi po 30 sekundách je proces učení ukončen.

Naměřené hodnoty:

 Stav:   ADP běží!

 Bitový vzor:  00000000

 Pož.hodnota ventilu ZVVP: [%]

 Skut.hodnota ventilu ZVVP: [%]

SELECT LANGUAGE