Základní nastavení TDI CR 4,0 l

Základní nastavení pro 4,0 l TDI CR

3 Základní nastavení: zpětné vedení výfukových plynů

1) Teplota chladicí kapaliny minimálně 80 °C

2) Krátce vypněte zapalování, poté nastartujte motor

3) Zahajte základní nastavení, blok 3

4) Otáčky motoru udržujte mezi 950 … 1050/min

Poznámka:

Zpětné vedení výfukových plynů se teď v časových intervalech zapíná a vypíná.

     Požadované hodnoty při “AGR neaktivní”:

        Otáčky motoru:  950 … 1050/min

        Buzení     :    AGR neaktivní

        Mn. vzduchu 1:  350 … 530 mg/Hub

        Mn. vzduchu 2:  400 … 620 mg/zdvih

     Požadované hodnoty při “AGR aktivní”:

        Otáčky motoru:  950 … 1050/min

        Buzení:         AGR aktivní

        Mn. vzduchu 1:  160 … 250 mg/zdvih

        Mn. vzduchu 2:  170 … 250 mg/zdvih

33 Základní nastavení: turbodmychadlo

     1) Teplota chladicí kapaliny minimálně 80 °C

     2) Krátce vypněte zapalování, poté nastartujte motor

     3) Zahajte základní nastavení, blok 33

     4) Otáčky motoru udržujte mezi 1400 … 1500/min

     5) Sešlápněte brzdový pedál

Poznámka:

Turbodmychadla jsou teď buzena střídavě se střídami 40 % a 100 %, takže v jednom časovém intervalu je pravé turbodmychadlo buzeno se střídou 100 % a zároveň levé turbodmychadlo se střídou 40 %, a v následujícím časovém intervalu jsou turbodmychadla buzena se zaměněnými střídami.

     Požadované hodnoty při “turbodmychadlo 1 ZAP”:

        Otáčky motoru:  1400 … 1500/min

        Buzení:         turbodmychadlo 1 ZAP

        Mn. vzduchu 1:  630 … 820 mg/zdvih

        Mn. vzduchu 2:  170 … 340 mg/zdvih

     Požadované hodnoty při “turbodmychadlo 2 ZAP”:

        Otáčky motoru:  1400 … 1500/min

        Buzení:         turbodmychadlo 2 ZAP

        Mn. vzduchu 1:  140 … 300 mg/zdvih

        Mn. vzduchu 2:  650 … 860 mg/zdvih

40 Základní nastavení: klapky v sacím potrubí

1) Teplota chladicí kapaliny minimálně 80 °C

2) Krátce vypněte zapalování, poté nastartujte motor

3) Zahajte základní nastavení, blok 40

4) Otáčky motoru udržujte mezi 1400 … 1500/min

5) Sešlápněte brzdový pedál

Poznámka:

Klapky v sacím potrubí jsou teď buzeny střídavě se střídami 16 % a 84 %, takže v jednom časovém intervalu je pravá klapka v sacím potrubí buzena se střídou 84 % a zároveň levá klapka v sacím potrubí se střídou 16 %, a v následujícím časovém intervalu jsou klapky v sacím potrubí buzeny se zaměněnými střídami.

     Požadované hodnoty při “klapka OT”:

        Otáčky motoru:  1400 … 1500/min

        Buzení:         klapka OT

        Mn. vzduchu 1:  320 … 600 mg/zdvih

        Mn. vzduchu 2:  370 … 640 mg/zdvih

     Požadované hodnoty při “klapka ZAV”:

        Otáčky motoru:  1400 … 1500/min

        Buzení:         klapka ZAV

        Mn. vzduchu 1:  370 … 610 mg/zdvih

        Mn. vzduchu 2:  380 … 620 mg/zdvih

SELECT LANGUAGE