Základní nastavení TDI CR 2,7 a 3,0 l

kódy motoru: BMK, CAPA, CAMA, CAMB, CCWA, CCWB, CGKA, CGKB

blok 3 Základní nastavení: zpětné vedení výfukových plynů

1) Teplota chladicí kapaliny minimálně 80 °C

2) Krátce vypněte zapalování, poté nastartujte motor

3) Zahajte základní nastavení, blok 3

4) Dbejte na pokyny pro řidiče (musí být sešlápnuty pedály)

5) Počkejte, až otáčky motoru vzrostou na cca 1000/min

Poznámka:

Zpětné vedení výfukových plynů se teď v časových intervalech zapíná a vypíná.

     Požadované hodnoty při “AGR neaktivní”:

        Otáčky motoru:            cca 1000/min

        Aktivace   :    AGR neaktivní

        Skut. hodnota mn. vzduchu: 380…550 mg/zdvih

        Ventil zpět. vedení výf. plynů, zpět. hlášení:  0 … 2 %

     Požadované hodnoty při “AGR aktivní”:

        Otáčky motoru:            cca 1000/min

        Aktivace:              AGR aktivní

        Skut. hodnota mn. vzduchu: 140…270 mg/zdvih

        Ventil zpět. vedení výf. plynů, zpět. hlášení:  98 … 100 %

blok 33 Základní nastavení: turbodmychadlo

1) Teplota chladicí kapaliny minimálně 80 °C

2) Krátce vypněte zapalování, poté nastartujte motor

3) Zahajte základní nastavení, blok 33

4) Dbejte na pokyny pro řidiče (musí být sešlápnuty pedály)

5) Počkejte, až otáčky motoru vzrostou na cca 1000/min

Poznámka:

Turbodmychadlo je teď v časových intervalech buzeno různými střídami.

     Požadované hodnoty při “ZAV”:

        Otáčky motoru:            cca 1000/min

        Buzení:                    ZAV

        Skut. hodnota pln. tlaku:  970 … 1150 mbar

        Ovl.pln.tlaku, zpět. hlášení:  98 … 100 %

     Požadované hodnoty při “OT”:

        Otáčky motoru:            cca 1000/min

        Buzení:                    OT

        Skut. hodnota pln. tlaku:  910 … 1050 mbar

        Ovl.pln.tlaku, zpět. hlášení:  0 … 2 %

     Rozdíl plnicích tlaků mezi “ZAV/OT”: 50…135 mbar je v pořádku

blok 44 Základní nastavení: klapky v sacím potrubí, řada válců 1

1) Teplota chladicí kapaliny minimálně 80 °C

2) Krátce vypněte zapalování, poté nastartujte motor

3) Zahajte základní nastavení, blok 44

4) Dbejte na pokyny pro řidiče (musí být sešlápnuty pedály)

5) Počkejte, až otáčky motoru vzrostou na cca 2800/min

Poznámka:

Klapky v sacím potrubí řady válců 1 se teď v časových intervalech střídavě otevírají a zavírají.

     Požadované hodnoty při “klapka OT”:

        Otáčky motoru:            cca 2800/min

        Buzení:                   klapka OT

        Skut. hodnota mn. vzduchu:       [mg/zdvih]

        Klapky v sacím potrubí, řada 1, zpět.hlášení:  3 … 7 %

     Požadované hodnoty při “klapka ZAV”:

        Otáčky motoru:            cca 2800/min

        Buzení:                   klapka ZAV

        Skut. hodnota mn. vzduchu:       [mg/zdvih]

        Klapky v sacím potrubí, řada 1, zpět.hlášení:  93 … 97 %

     Rozdíl množství vzduchu mezi “klapka OT/ZAV”: min. 20 mg/zdvih

55 Základní nastavení: klapky v sacím potrubí, řada válců 2

1) Teplota chladicí kapaliny minimálně 80 °C

2) Krátce vypněte zapalování, poté nastartujte motor

3) Zahajte základní nastavení, blok 55

4) Dbejte na pokyny pro řidiče (musí být sešlápnuty pedály)

5) Počkejte, až otáčky motoru vzrostou na cca 2800/min

Poznámka:

Klapky v sacím potrubí řady válců 2 se teď v časových intervalech střídavě otevírají a zavírají.

     Požadované hodnoty při “klapka OT”:

        Otáčky motoru:            cca 2800/min

        Buzení:                   klapka OT

        Skut. hodnota mn. vzduchu:       [mg/zdvih]

        Klapky v sacím potrubí, řada 2, zpět.hlášení:  3 … 7 %

     Požadované hodnoty při “klapka ZAV”:

        Otáčky motoru:            cca 2800/min

        Buzení:                   klapka ZAV

        Skut. hodnota mn. vzduchu:       [mg/zdvih]

        Klapky v sacím potrubí, řada 2, zpět.hlášení:  93 … 97 %

     Rozdíl množství vzduchu mezi “klapka OT/ZAV”: min. 20 mg/zdvih

63 Naučení bodu kick-down

Pouze vozidla s automatickou převodovkou (kromě Audi A8)

1) Krátce vypněte zapalování, poté nastartujte motor

2) Zahajte základní nastavení, blok 63

3) Sešlápněte plynový pedál, až se zobrazí stav ADP v poř..

4) Hodnota se nejprve uloží v řídicí jednotce motoru, asi po 10 sekundách se vypne zapalování.

     Požadované hodnoty:

        Snímač 1 polohy plyn. pedálu:  12…97 %

         —

        Stav:      ADP v poř.

SELECT LANGUAGE