Vznětové motory, základní nastavení ventilu AGR

Pokud je vůz vybaven elektricky ovládaným AGR ventilem (např. Š-Fabia 1,4l-74kW), je nutné provést základní nastavení ventilu v těchto případech:

  1. Došlo k odpojení akumulátoru nebo řídicí jednotky motoru
  2. Došlo k výměně řídicí jednotky nebo AGR ventilu
  3. Navažte komunikaci s řídicí jednotkou motoru.
  4. V menu Komfortní funkce zvolte funkci Základní nastavení ventilu AGR (základní nastavení se provede automaticky).
  5. Zkontrolujte pole 4, musí se zobrazit text ADP běží (adaptace běží), potom ADP OK (adaptace v pořádku). Pokud jsou zobrazeny jiné hodnoty, došlo při provádění základního nastavení k chybě.
  6. Ukončete komunikaci, vypněte zapalování na cca 5 sekund a můžete nastartovat motor.

Pokud nelze provést:

  • zkontrolujte paměť závad,
  • zkontrolujte napětí akumulátoru (nabijte akumulátor),
  • zkontrolujte trvalé napájení řídicí jednotky (svorka 30),
  • vyčistěte popř. vyměňte ventil AGR.
SELECT LANGUAGE