Základní nastavení vačkového hřídele sacích ventilů

Provádí se u motorů FSI.

  1. Zvolte funkci základní nastavení (F3) a zadejte blok 28.
  2. Sešlápněte brzdový pedál a zároveň prošlápněte plynový pedál.
  3. Otáčky se automaticky nastaví na 2200/min, v poli 4 se objeví text Test ZAP.
  4. Počkejte až se v poli 4 text změní na Syst. O.K. resp. Syst. není O.K.
SELECT LANGUAGE