Přizpůsobení vstřikovacího čerpadla VP44 po výměně

Přizpůsobení vstřikovacího čerpadla VP44 po výměně
Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Po výměně vstřikovacího čerpadla VP44 je potřeba znovu přizpůsobitčerpadlo imobilizéru.

K tomu slouží komfortní funkce Přizpůsobení vstřikovacího čerpadla VP44 po výměně, kterou najdete při komunikaci s řídicí jednotkou motoru.

  1. V prostředí SPVG navažte komunikaci s řídicí jednotkou motoru.
  2. Zvolte komfortní funkci Přizpůsobení vstřikovacího čerpadla VP44 po výměně
  3. Pokud máte zakoupenou licenci VINR-3, pak program automaticky zjistí PIN a přizpůsobí čerpadlo.
  4. Pokud licenci VINR-3 zakoupenou nemáte, pak se Vás program na PIN dotáže (nemůže si ho zjistit sám).
    (PIN je tajné číslo, které slouží na tom voze k přizpůsobení klíčů.)

Poznámka: Ve starém Comfort VW je tato funkce k dispozici také, ale bez automatického zjišťování PINu.

SELECT LANGUAGE