Přizpůsobení řídicí jednotky motoru imobilizéru

Při výměně řídicí jednotky motoru je nutné provést Přizpůsobení imobilizéru, jinak nepůjde vůz nastartovat.

Postup pro imobilizér 1. a 2. generace:
Tento postup je uveden v kapitole Imobilizér – Přizpůsobení řídicí jednotky motoru (není třeba znát tajné číslo, pokud máte k dispozici klíč, který ve voze funguje).

Postup pro imobilizér 3. generace:
K provedení této funkce potřebujete znát dvě tajná čísla – tajné číslo imobilizéru vozu, ze kterého pochází řídicí jednotka motoru a tajné číslo imobilizéru vozu, do kterého řídicí jednotku dáváte.

  1. Zkontrolujte, že v přístrojovém panelu i v elektronice motoru je vymazaná paměť závad (případně ji vymažte).
  2. Navažte komunikaci s řídicí jednotkou motoru.

3.Použijte komfotní funkci přizpůsobení řídicí jednotky motoru (imo 3. generace). Budete postupně dotázáni na dvě tajná čísla. První patří k řídicí jednotce motoru (tedy tajné číslo vozu, ze kterého je jednotka vyjmuta) a druhé patří k imobilizéru (tedy tajné číslo vozu, do kterého jednotku vkládáte).

SELECT LANGUAGE