TDI-PD 2,0/103 kW, BRT

TDI-PD 2,0/103 kW, BRT

Bloky naměřených hodnot, BRT

Blok 1

1. Otáčky motoru

2. Vstřikované množství

(při volnoběhu: 3,0…9,0 mg/zdvih; při plném zatížení: 38…50 mg/zdvih)

3. Požadovaná hodnota doby napájení

(při volnoběhu: 3…9 °KH; při plném zatížení: 17…26 °KH)

4. Teplota chladicí kapaliny

Blok 2 (volnoběh)

1. Otáčky motoru

2. Poloha plynového pedálu

(při volnoběhu: 0 %; při plném zatížení: 100 %)

3. Stav funkce

(X X X 1 klimatizace zapnutá

X X 0 X volnoběžný spínač sepnutý

X 1 X X spínač kick-down sepnutý

1 X X X zvýšený volnoběh)

4. Teplota chladicí kapaliny

Blok  3 (zpětné vedení výfukových plynů)

1. Otáčky motoru

2. Požadovaná hodnota zpětného vedení výfukových plynů

(při volnoběhu: 200…280 mg/zdvih; při plném zatížení: 750…1300 mg/zdvih)

3. Skutečná hodnota zpětného vedení výfukových plynů

(při volnoběhu: 180…300 mg/zdvih; při plném zatížení: 900…1300 mg/zdvih)

4. Podíl periody ventilu pro zpětné vedení výfukových plynů

(při volnoběhu: 20…90 %; při plném zatížení: 90…100 %)

(Asi po 2 minutách se zpětné vedení výfukových plynů vypne. Pro zapnutí krátce prudce sešlápněte plyn na otáčky nad 1500/min.)

Blok  4 (napájení magnetických ventilů čerpadlové trysky)

1. Otáčky motoru

2. Požadovaná hodnota počátku vstřiku

(při volnoběhu: 4° p. HÚ…2° z. HÚ; při plném zatížení: 13…25° p. HÚ…°z. HÚ)

3. Požadovaná hodnota doby napájení

(při volnoběhu: 3…9 °KH; při plném zatížení: 20…36 °KH)

4. Synchronizace klika/vačka

(: -6…6 °KH)

Blok   5 (podmínky spuštění)

1. Otáčky motoru

2. Vstřikované množství, začátek

(7…19 mg/Z (uloženo při posledním nastartování motoru))

3. Synchronizace začátku

(000  základní inicializace

001  nulová poloha čítače

002  motor VYP nebo porucha

003  přechodové stavy

004  fáze validizace

005  fáze validizace

006  fáze validizace

008  fáze validizace

016  určení fáze

028  redundanční spouštění

032  fáze synchronizace

033  polohování systému

048  pořadí výpočtu aktivováno

064  systém čeká na vypnutí motoru

128  dynamická validizace)

4. Teplota chladicí kapaliny

Blok   6 (tempomat (GRA))

1. Otáčky motoru

2. Kontrola pedálu

(X X X X X X X 1  spínač brzdových světel sepnutý

X X X X X X 1 X  spínač brzdového pedálu sepnutý

X X X X X 1 X X  spínač spojkového pedálu sepnutý

X X X X 1 X X X  tempomat zapnutý

X X X 1 X X X X  adaptivní řízení tempomatu zapnuté

X X 1 X X X X X  hlavní spínač

0 0 X X X X X X  adaptivní režim řízení / tempomat není zapnutý

1 0 X X X X X X  překročení stavu

0 1 X X X X X X  adaptivní řízení / tempomat v regulačním rozsahu

1 1 X X X X X X  adaptivní řízení tempomatu není zapnuté)

3. Poloha plynového pedálu

4. Poloha spínače tempomatu

(X – X X X X X 1  zajištěn na ON

X  –  X  X  X  X  1  X stisknuto ON

X  –  X  X  X  1  X  X tlak – (zpomalit)

X  –  X  X  1  X  X  X tlak + (zrychlit)

X  –  X  1  X  X  X  X určit rychlost

X – 1 X X X X X  znovu zaznamenat rychlost

1 – X X X X X X  zajištěno na ON hardwarem)

Blok   7 (snímač teploty)

1. Teplota paliva

2. neobsazeno

3. Teplota nasávaného vzduchu

4. Teplota chladicí kapaliny

Blok   8 (omezení točivého momentu 1)

1. Otáčky motoru

2. Požadovaný točivý moment (plynový pedál)

(při volnoběhu: -5…0 Nm; při plném zatížení: 370…470 Nm)

3. Omezení momentu síly

(při volnoběhu: 100…200 Nm; při plném zatížení: 300…400 Nm)

4. Omezení kouřivosti

(při volnoběhu: 100…200 Nm; při plném zatížení > omezení točivého momentu (pole 3))

Blok  9 (omezení točivého momentu 2)

1. Otáčky motoru

2. neobsazeno

3. Ovládací množství na převodovce

4. Omezení vstřikovaného množství

Blok  10 (množství vzduchu)

1. Nasávané množství vzduchu

(při volnoběhu: 180…300 mg/zdvih při aktivním EGR a cca 450 mg/zdvih při neaktivním EGR)

(při plném zatížení: 900 … 1300 mg/zdvih)

2. Okolní tlak

(900…1100 mbar)

3. Skutečná hodnota plnicího tlaku

(při volnoběhu: 900…1150 mbar; při plném zatížení: 2000…2500 mbar)

4. Poloha plynového pedálu

(při volnoběhu: 0 %; při plném zatížení: 100 %)

(Asi po 2 minutách se zpětné vedení výfukových plynů vypne. Pro zapnutí krátce prudce sešlápněte plyn na otáčky nad 1500/min.)

Blok  11 (regulace plnicího tlaku)

1. Otáčky motoru

2. Požadovaná hodnota plnicího tlaku

(při volnoběhu: 900…1150 mbar; při plném zatížení: 2100…2200 mbar)

3. Skutečná hodnota plnicího tlaku

(při volnoběhu: 900…1150 mbar; při plném zatížení: 2000…2500 mbar)

4. Pracovní cyklus omezení plnicího tlaku

(při volnoběhu: 40…90 %; při plném zatížení: 20…80 %)

Blok  12 (předžhavení)

1. Stav předžhavení

(0 0 0 0 0 0 0 0  počkejte na teplotu chladicí kapaliny

0 0 0 0 0 0 0 1  počkejte na povel ke spuštění ECO

0 0 0 1 0 0 0 0  předžhavení

0 1 0 1 0 0 0 0  bez předžhavení

1 0 1 1 0 0 0 0  dožhavení

1 1 0 1 0 0 0 0  bez předžhavení spouštění

1 1 1 1 0 0 0 0  mezižhavení

0 0 1 1 0 0 0 0  rezervní žhavení

1 1 0 0 0 0 0 0  startovací žhavení

1 0 1 1 0 0 0 1  počkejte na dožhavení

1 1 0 1 0 0 0 0  bez dožhavení

1 1 1 1 0 0 0 1  počkejte na mezižhavení

1 1 1 1 1 1 1 1  bez žhavení)

2. Doba předžhavení

3. Palubní napětí

4. Teplota chladicí kapaliny

Blok  13 (nerovnoměrný volnoběh)

1. Odchylka při vstřikovaném množství válce 1

2. Odchylka při vstřikovaném množství válce 2

3. Odchylka při vstřikovaném množství válce 3

4. Odchylka při vstřikovaném množství válce 4

Blok  15 (spotřeba paliva)

1. Otáčky motoru

2. Točivý moment motoru

(při volnoběhu: 25…60 Nm)

3. Spotřeba paliva

4. Požadavek na vstřikované množství (plynový pedál)

(při volnoběhu: -5…0 Nm)

Blok  16 (přídavné topení)

1. Zatížení alternátoru

2. neobsazeno

3. neobsazeno

4. Palubní napětí

Blok  17 (Readinesscode výfukového systému (EOBD))

1. CARB Režim 01 DATA A

(X X X X X X X X  počet kódů závad uložených v paměti závad

0 X X X X X X X  kontrolka MIL řídicí jednotky není zapnutá

1 X X X X X X X  kontrolka MIL řídicí jednotky zapnutá)

2. CARB Režim 01 DATA B

(- X X X – X X 1  kontrola vynechání zapalování

– X X X – X 1 X  kontrola palivového systému

– X X X – 1 X X  kontrola kompletního systému

– X X 1 – X X X  rozpoznání vynechání zapalování

– X 1 X – X X X  kontrola palivového systému

– 1 X X – X X X  kontrola kompletního systému)

3. CARB Režim 01 DATA C

(X X X X X X X 1  katalyzátor

X X X X X X 1 X  katalyzátor velmi horký

X X X X X 1 X X  systém odpařování

X  X  X  X  1  X  X  X systém sekundárního vzduchu

X X X 1 X X X X  chladicí kapalina klimatizace

X X 1 X X X X X  sonda lambda

X 1 X X X X X X  vyhřívání sondy lambda

1 X X X X X X X  zpětné vedení výfukových plynů)

4. CARB Režim 01 DATA D

(X X X X X X X 1  katalyzátor

1 X X X X X X X  zpětné vedení výfukových plynů)

Blok  18 (stav magnetických ventilů)

1. Válec 1

2. Válec 2

3. Válec 3

4. Válec 4

(význam válců 1 až 4:

000  bezchybná regulace

002  kontrola při spouštění motoru

004  nízké množství vstřikovaného paliva nebo vypnutý magnetický ventil

008  dosaženo max. velikosti proudu

016  počátek vstřiku (počátek doby vstřikování) není v regulačním okénku

032  počet snímání příliš malý

064  závada při přeměně

128  vyhodnocení počátku vstřiku není možné)

Blok  23 (doba spuštění magnetických ventilů)

1. Válec 1

2. Válec 2

3. Válec 3

4. Válec 4

(hodnoty válců 1 až 4: -100…100 µs)

Blok  28 (snímač polohy plynového pedálu)

1. Snímač 1 polohy pedálu

(poloha plynového pedálu: 0 %    0,304…0,456 V; 100 %  1,900…2,584 V)

2. Snímač 2 polohy pedálu

(poloha plynového pedálu: 0 %    0,304…0,456 V; 100 %  1,900…2,584 V)

3. Provozní stav

(X X X 1 klimatizace zapnutá

X X 0 X volnoběžný spínač sepnutý

X 1 X X spínač kick-down sepnutý

1 X X X zvýšený volnoběh)

4. Poloha plynového pedálu

Blok  51 (registr otáček)

1. Otáčky motoru

2. Otáčky vačkového hřídele

(otáčky motoru/2 +/- 50/min)

3. Synchronizace začátku

(000  základní inicializace

001  vynulování čítače

002  motor VYP nebo porucha

003  přechodové stavy

004  fáze validizace

005  fáze validizace

006  fáze validizace

008  fáze validizace

016  určení fáze

028  redundanční spouštění

032  fáze synchronizace

033  polohování systému

048  pořadí výpočtu aktivováno

064  systém čeká na vypnutí motoru

128  dynamická validizace)

4. neobsazeno

Blok  62 (chlazení motoru 3)

1. Teplota chladicí kapaliny na výstupu motoru

2. Teplota chladicí kapaliny na výstupu chladiče

3. Okolní teplota

4. Teplota nasávaného vzduchu

Blok  63 (chlazení motoru 4)

1. Tlak chladicího média kompresoru klimatizace

(klimatizace vypnutá: 0…8 bar)

(klimatizace zapnutá: 5…30 bar)

2. Moment zatížení kompresoru klimatizace

(klimatizace vypnutá: 0 Nm)

(klimatizace zapnutá: 2…10 Nm)

3. Potřeba chlazení

4. Stav vypnutí kompresoru klimatizace

(001  stav vozidla na začátku jízdy

002  vypnutí zahájením jízdy

004  vozidlo ve stavu akcelerace

008  vypnutí zrychlením vozidla

016  vypnutí kvůli fázi spuštění

032  zjištěna závada v systému

064  vypnutí kvůli závadě v systému

128  vypnutí kvůli klesajícím otáčkám)

Blok  66 (stavy spínače tempomatu)

1. Rychlost jízdy (skutečná)

2. Nastavení spínače brzd a tempomatu

(X – X X X X X 1  zajištěn na ON

X  –  X  X  X  X  1  X stisknuto ON

X  –  X  X  X  1  X  X tlak – (zpomalit)

X  –  X  X  1  X  X  X tlak + (zrychlit)

X  –  X  1  X  X  X  X určit rychlost

X – 1 X X X X X  znovu zaznamenat rychlost

1 – X X X X X X  zajištěno na ON hardwarem)

3. Požadovaná rychlost jízdy (hodnota naposledy uložená tempomatem)

4. Poloha spínače aktivace tempomatu

(X – X X X X X 1  zajištěn na ON

X  –  X  X  X  X  1  X stisknuto ON

X  –  X  X  X  1  X  X tlak – (zpomalit)

X  –  X  X  1  X  X  X tlak + (zrychlit)

X  –  X  1  X  X  X  X určit rychlost

X – 1 X X X X X  znovu zaznamenat rychlost

1 – X X X X X X  zajištěno na ON hardwarem)

Blok  67 (hodnoty emisí na filtru částic 1)

1. Teplota před turbodmychadlem (> 690 °C po 10 sekundách provozu)

2. Teplota na částicovém filtru (DPF) (>400 °C simulovaná teplota)

3. Rozdílový tlak výfukových plynů na filtru pevných částic (>10 mbar)

4. Zpoždění při rozdílovém tlaku (žádná hodnota)

Blok  68 (hodnoty emisí na filtru částic 2)

1. Koeficient zatížení (<40 %)

2. Naměřená hmotnost popílku

(max. 150 – po výměně částicového filtru je třeba kanál 12 pomocí VAS nastavit na nulu)

3. Vypočtená hmotnost popílku (žádné hodnoty)

4. neobsazeno

Blok  69 (stav regenerace filtru 1)

1. Stav regenerace 1

(1 X X X X X X X

přerušení regenerace kvůli vysokému tlaku, momentovému zatížení nebo rychlé změně rychlosti

2. Stav regenerace 2

(X X X X X X X X žádné hodnoty)

3. Stav regenerace 3

(X X X X X X X X žádné hodnoty)

4. Stav regenerace 4

(X X X X X X X 1 —- 1. fáze regenerace)

(XX X X X X X 1 X —- 2. fáze regenerace)

Blok  70 (stav regenerace filtru 1)

1. Stav regenerace 4

(X X X X X X X 1 —- 1. fáze regenerace)

(XX X X X X X 1 X —- 2. fáze regenerace)

2. Uplynutí doby blokování (žádné hodnoty)

3. Čítač regenerací (XXX, neúspěšné číslo regenerace, max. 4)

4. Neúspěšný stav regenerace (0….4)

Blok  71 (následné vstřikování během regenerace)

1. Otáčky

2. Množství následného vstřikování (>10 mg/Z, podle otáček)

3. Úhel následného vstřikování (XXX °z. HÚ)

4. Doba následného vstřikování (XXX °KH)

Blok  73 (hodnoty regenerace)

1. Spotřeba od poslední regenerace, v litrech (max. 327)

2. Kilometry od poslední regenerace (max. 643)

3. Doba od poslední regenerace (doba sepnuté svorky 15 < 40 h)

4. neobsazeno

Blok  74 (hodnoty emisí na filtru částic 3)

1. Otáčky (< 3000/min)

2. Teplota před turbodmychadlem (> 690 °C)

3. Sonda lambda (1,0…2,0)

4. Ofset vstřikování lambda (žádná hodnota)

Blok  75 (hodnoty emisí na filtru částic 4)

1. Teplota před turbodmychadlem (> 100 °C)

2. Teplota před filtrem pevných částic (100 < T °C < 60)

3. Koeficient zatížení (<40 %)

4. Teplota za filtrem pevných částic (60 < T °C < 20)

Blok 125 (komunikace 1 sběrnice CAN)

1. Řídicí jednotka převodovky

2. Řídicí jednotka ABS

3. Řídicí jednotka sdružených přístrojů

4. Řídicí jednotka airbagu

(pro všechny případy: 0 = neaktivní   1 = aktivní   — = není k dispozici)

SELECT LANGUAGE