TDI-PD 1,9/74 kW, BMT

TDI-PD 1,9/74 kW, BMT

Blok  1 (přizpůsobení vstřikovaného množství)

1. Otáčky motoru

2. Vstřikované množství

(při volnoběhu: 3…9 mg/zdvih; při plném zatížení: 35…50 mg/zdvih)

3. Požadovaná hodnota doby napájení

(při volnoběhu:3…9 °KH; při plném zatížení: 17…34 °KH)  

4. Teplota chladicí kapaliny

(>75 °C)

Blok  2 (volnoběh)

1. Otáčky motoru

2. Poloha plynového pedálu

(při volnoběhu: 0 %; při plném zatížení: 100 %)

3. Stav funkce

(X X X X X X X 1 automatická klimatizace zapnutá

X X X X 1 X X X volnoběžný spínač sepnutý

X X X 1 X X X X spínač kick-down sepnutý

X 1 X X X X X X zvýšený volnoběh)

4. Teplota chladicí kapaliny

(>75 °C)

Blok  3 (zpětné vedení výfukových plynů)

1. Otáčky motoru

2. Požadovaná hodnota zpětného vedení výfukových plynů

(při volnoběhu: 200…350 mg/zdvih; při plném zatížení: 680…900 mg/zdvih)

3. Skutečná hodnota zpětného vedení výfukových plynů

(při volnoběhu: 220…350 mg/zdvih; při plném zatížení: 1000…1200 mg/zdvih)

4. Podíl periody ventilu pro zpětné vedení výfukových plynů

(při volnoběhu: 20…90 %; při plném zatížení: 90…100 %)

(Asi po 2 minutách se zpětné vedení výfukových plynů vypne. Pro zapnutí krátce prudce sešlápněte plyn na otáčky nad 1500/min.)

Blok  4 (napájení magnetických ventilů čerpadlové trysky)

1. Otáčky motoru

2. Požadovaná hodnota počátku vstřiku

 (při volnoběhu: 4.0° p.HÚ…2° z.HÚ; při plném zatížení: 13…25° p.HÚ)

3. Požadovaná hodnota doby napájení

 (při volnoběhu: 3°…9 °KH, při plném zatížení: 17…34 °KH)

4. Odchylka úhlu natočení volantu

 (volnoběh / plné zatížení: -6…6°)

Blok  5 (podmínky spuštění)

1. Otáčky motoru

2. Vstřikované množství, začátek

(7…19 mg/zdvih (uloženo při posledním nastartování motoru))

3. Synchronizace začátku

(000  základní inicializace

001  nulová poloha čítače

002  motor VYP nebo porucha

003  přechodové stavy

004  fáze validizace

005  fáze validizace

006  fáze validizace

008  fáze validizace

016  určení fáze

028  redundanční spouštění

032  fáze synchronizace

033  polohování systému

048  pořadí výpočtu aktivováno

064  systém čeká na vypnutí motoru

128  dynamická validizace)

4. Teplota chladicí kapaliny

(>75 °C)

Blok  6 (tempomat (GRA))

1. Aktuální rychlost vozidla

2. Kontrola pedálu

(X X X X X X X 1  spínač brzdových světel sepnutý

X X X X X X 1 X  spínač brzdového pedálu sepnutý

X X X X X 1 X X  spínač spojkového pedálu sepnutý

X X X X 1 X X X  tempomat zapnutý

X X X 1 X X X X  adaptivní řízení tempomatu zapnuté

X X 1 X X X X X  hlavní spínač

0 0 X X X X X X  adaptivní režim řízení / tempomat není zapnutý

1 0 X X X X X X  překročení stavu

0 1 X X X X X X  adaptivní řízení / tempomat v regulačním rozsahu

1 1 X X X X X X  adaptivní řízení tempomatu není zapnuté)

3. Poloha plynového pedálu

(při volnoběhu: 0 %; při plném zatížení: 100 %)

4. Poloha spínače tempomatu

(X – X X X X X 1  zajištěn na ON

X – X X X X 1 X  stisknuto ON

X – X X X 1 X X  tlak – (zpomalit)

X – X X 1 X X X  tlak + (zrychlit)

X – X 1 X X X X  určit rychlost

X – 1 X X X X X  znovu zaznamenat rychlost

1 – X X X X X X  zajištěno na ON hardwarem)

Blok  7 (snímač teploty)

1. Teplota paliva

 (při volnoběhu: 20…95 °C)

2. —

3. Teplota nasávaného vzduchu

 (při volnoběhu: 5…80 °C)

4. Teplota chladicí kapaliny

 (>75 °C)

Blok  8 (omezení točivého momentu 1)

1. Otáčky motoru

2. Požadovaný točivý moment (plynový pedál)

 (při volnoběhu: 0…15 Nm; při plném zatížení: 250…340 Nm)

3. Omezení momentu síly

 (při volnoběhu: 80…200 Nm; při plném zatížení: 160…280 Nm)

4. Omezení kouřivosti

 (při volnoběhu: 80…200 Nm; při plném zatížení > omezení točivého momentu (pole 3))

Blok  9 (omezení točivého momentu 2)

1. Otáčky motoru

2. neobsazeno

3. Ovládací množství na převodovce

4. Omezení vstřikovaného množství (při volnoběhu: 80…200 Nm)

Blok  10 (množství vzduchu)

1. Nasávané množství vzduchu

 (při volnoběhu: 180…300 mg/zdvih)

 (při plném zatížení: 800 … 1300 mg/zdvih)

2. Okolní tlak

3. Skutečná hodnota plnicího tlaku

 (při volnoběhu: 900…1150 mbar; při plném zatížení: 1850…2400 mbar)

4. Poloha plynového pedálu

(Asi po 2 minutách se zpětné vedení výfukových plynů vypne. Pro zapnutí krátce prudce sešlápněte plyn na otáčky nad 1500/min.)

Blok  11 (regulace plnicího tlaku)

1. Otáčky motoru

2. Požadovaná hodnota plnicího tlaku (při volnoběhu: 900…1150 mbar; při plném zatížení: 1900…2200 mbar)

3. Skutečná hodnota plnicího tlaku (při volnoběhu: 900…1150 mbar; při plném zatížení: 1850…2400 mbar)

4. Pracovní cyklus omezení plnicího tlaku (při volnoběhu: 40…90 %; při plném zatížení: 20…80 %)

Blok  12 (předžhavení)

1. Stav předžhavení

(0 0 0 0 0 0 0 0  počkejte na teplotu chladicí kapaliny

0 0 0 0 0 0 0 1  počkejte na povel ke spuštění ECO

0 0 0 1 0 0 0 0  předžhavení

0 1 0 1 0 0 0 0  bez předžhavení

1 0 1 1 0 0 0 0  dožhavení

1 1 0 1 0 0 0 0  bez předžhavení spouštění

1 1 1 1 0 0 0 0  mezižhavení

0 0 1 1 0 0 0 0  rezervní žhavení

1 1 0 0 0 0 0 0  startovací žhavení

1 0 1 1 0 0 0 1  počkejte na dožhavení

1 1 0 1 0 0 0 0  bez dožhavení

1 1 1 1 0 0 0 1  počkejte na mezižhavení

1 1 1 1 1 1 1 1  bez žhavení)

2. Doba předžhavení (0…2 s)

3. Palubní napětí (13…15 V)

4. Teplota chladicí kapaliny (>75 °C)

Blok  13 (nerovnoměrný volnoběh)

1. Odchylka při vstřikovaném množství prvního válce (-2,8…2,8 mg/zdvih)

2. Odchylka při vstřikovaném množství druhého válce (-2,8…2,8 mg/zdvih)

3. Odchylka při vstřikovaném množství třetího válce (-2,8…2,8 mg/zdvih)

4. Odchylka při vstřikovaném množství čtvrtého válce (-2,8…2,8 mg/zdvih)

Blok  15 (spotřeba paliva)

1. Otáčky motoru (při volnoběhu: 790…1000/min)

2. Točivý moment motoru (při volnoběhu: 20…40 Nm)

3. Spotřeba paliva

4. Požadavek na vstřikované množství (plynový pedál) (při volnoběhu: 0…15 Nm)

Blok  16 (přídavné topení)

1. Zatížení alternátoru (0…100 %)

2. neobsazeno

3. neobsazeno

4. Palubní napětí (13…15 V)

Blok  17 (Readinesscode výfukového systému (EOBD))

1. CARB Režim 01 DATA A

(X X X X X X X X  počet kódů závad uložených v paměti závad

0 X X X X X X X  kontrolka MIL řídicí jednotky není zapnutá

1 X X X X X X X  kontrolka MIL řídicí jednotky zapnutá)

2. CARB Režim 01 DATA B

(- X X X – X X 1  kontrola vynechání zapalování

– X X X – X 1 X  kontrola palivového systému

– X X X – 1 X X  kontrola kompletního systému

– X X 1 – X X X  rozpoznání vynechání zapalování

– X 1 X – X X X  kontrola palivového systému

– 1 X X – X X X  kontrola kompletního systému)

3. CARB Režim 01 DATA C

(X X X X X X X 1  katalyzátor

X X X X X X 1 X  katalyzátor velmi horký

X X X X X 1 X X  systém odpařování

X  X  X  X  1  X  X  X systém sekundárního vzduchu

X X X 1 X X X X  chladicí kapalina klimatizace

X X 1 X X X X X  sonda lambda

X 1 X X X X X X  vyhřívání sondy lambda

1 X X X X X X X  zpětné vedení výfukových plynů)

4. CARB Režim 01 DATA D

(X X X X X X X 1  katalyzátor

1 X X X X X X X  zpětné vedení výfukových plynů)

Blok  18 (stav magnetických ventilů)

1. Válec 1

2. Válec 2

3. Válec 3

4. Válec 4

(význam válců 1 až 4:

000  bezchybná regulace

002  kontrola při spouštění motoru

004  nízké množství vstřikovaného paliva nebo vypnutý magnetický ventil

008  dosaženo max. velikosti proudu

016  počátek vstřiku (počátek doby vstřikování) není v regulačním okénku

032  počet snímání příliš malý

064  závada při přeměně

128  vyhodnocení počátku vstřiku není možné)

Blok  23 (odchylka doby otevření ventilu PD)

1. Válec 1 (-100..0,100 ms)

2. Válec 2 (-100..0,100 ms)

3. Válec 3 (-100..0,100 ms)

4. Válec 4 (-100..0,100 ms)

Blok  28 (snímač polohy plynového pedálu)

1. Snímač 1 polohy pedálu

(poloha plynového pedálu: 0 %    0,60…0,91 V; 100 %  3,80…4,94 V)

2. Snímač 2 polohy pedálu

(poloha plynového pedálu: 0 %    0,30…0,45 V; 100 %  1,90…2,58 V)

3. Provozní stav

(X X X 1 klimatizace zapnutá

X X 1 X volnoběžný spínač sepnutý

X X 0 X plynový pedál na 100 %

X 1 X X spínač kick-down sepnutý

1 X X X zvýšený volnoběh)

4. Poloha plynového pedálu

(při volnoběhu: 0 %; při plném zatížení: 100 %)

Blok  62 (chlazení motoru 3)

1. Teplota chladicí kapaliny (>75 °C)

2. Teplota chladicí kapaliny na výstupu chladiče ( °C)

3. Okolní teplota (-20…50 °C)

4. Teplota nasávaného vzduchu (5…80 °C)

Blok  63 (chlazení motoru 4)

1. Tlak chladicího média kompresoru klimatizace

(klimatizace vypnutá: 0…8 bar)

(klimatizace zapnutá: 5…30 bar)

2. Moment zatížení kompresoru klimatizace

(klimatizace vypnutá: 0 Nm)

(klimatizace zapnutá: 2…10 Nm)

3. neobsazeno

4. Stav kompresoru klimatizace

(001  stav vozidla na začátku jízdy

002  vypnutí zahájením jízdy

004  vozidlo ve stavu akcelerace

008  vypnutí zrychlením vozidla

016  vypnutí kvůli fázi spuštění

032  zjištěna závada v systému

064  vypnutí kvůli závadě v systému

128  vypnutí kvůli klesajícím otáčkám)

Blok  64 (chlazení motoru 5)

1. Teplota chladicí kapaliny (>75 °C)

2. Teplota chladicí kapaliny na výstupu chladiče ( °C)

Blok  67 (hodnoty emisí na filtru částic 1)

1. Teplota před turbodmychadlem (> 790 °C po 10 sekundách provozu)

2. Teplota na DPF (filtru pevných částic) (> 400 °C, simulovaná teplota)

3. Rozdílový tlak výfukových plynů na filtru pevných částic (>10 mbar)

4. Zpoždění při rozdílovém tlaku (+15…-15 mbar)

Blok  68 (hodnoty emisí na filtru částic 2)

1. Koeficient zatížení (<45 %)

2. Naměřená hmotnost popílku

(max. 150 – po výměně filtru částic je třeba kanál 12 pomocí VAS nastavit na nulu)

3. Vypočtená hmotnost popílku

Blok  69 (stav regenerace filtru 1)

1. Stav regenerace 1

(1 X X X X X X X přerušení regenerace kvůli vysokému tlaku, momentovému zatížení nebo rychlé změně rychlosti)

2. Stav regenerace 2

(X X X 1 X X X X normální stav

X X X 1 X X X 1 první fáze

X X 1 X X X X 1 druhá fáze

X 1 X X X X X 1 třetí fáze)

3. Stav regenerace 3

(X X X X X X X X  žádný handicap)

4. Stav regenerace 4

(X X X X X X X 1  normální stav

X X X X X X 1 X  stav regenerace)

Blok  70 (stav regenerace filtru 2)

1. Stav regenerace 4

 (X X X X X X X 1  normální stav

 X X X X X X 1 X  stav regenerace)

2. Doba blokování uplynula (v sekundách)

3. Čítač regenerací (XXX, počet úspěšných regenerací, max. 4)

Blok  71 (následné vstřikování během regenerace)

1. Otáčky motoru (při volnoběhu: 790…1000/min)

2. Dodatečné vstřikování (>10 podle otáček)

3. Úhel dodatečného vstřikování (30°…40° z. HÚ)

Blok  73 (hodnoty regenerace)

1. Spotřeba od poslední regenerace, v litrech (max.327)

2. Kilometry od poslední regenerace (max. 440)

3. Doba od poslední regenerace (doba sepnuté svorky 15 < 40 hod)

Blok  74 (hodnoty emisí na filtru částic 3)

1. Otáčky motoru

2. Teplota před turbodmychadlem (> 790 °C)

3. sonda lambda (1,0…2,0)

4. Koeficient zatížení (%)

Blok  75 (hodnoty emisí na filtru částic 4)

1. Teplota před turbodmychadlem (>100 °C)

2. Teplota před filtrem pevných částic ( °C)

3. Koeficient zatížení (> 45 %)

4. Teplota za filtrem pevných částic ( °C)

0 = komunikace NENÍ

1 = komunikace v pořádku

— = není k dispozici

Blok  125 (komunikace 1 sběrnice CAN)

1. Řídicí jednotka převodovky

2. Řídicí jednotka ABS

3. Řídicí jednotka sdružených přístrojů

4. Řídicí jednotka airbagu

Blok  126 (komunikace 2 sběrnice CAN)

1. Řídicí jednotka klimatizace

2. neobsazeno

3. Řídicí jednotka palubní sítě

4. Řídicí jednotka regulace vzdálenosti

Blok  127 (komunikace 3 sběrnice CAN)

1. Řídicí jednotka náhonu na všechna kola

2. Řídicí jednotka regulace světlé výšky

3. Spínač zapalování

4. Řídicí jednotka modulu sloupku řízení

Blok  128 (komunikace 4 sběrnice CAN)

1. Řídicí jednotka Gateway

2. Řídicí jednotka hlídání akumulátoru

SELECT LANGUAGE