TDI-CR 2,7 a 3,0 (CAPA, CAMA, CAMB, CCWA, CCWB, CGKA, CGKB)

TDI-CR 2,7 a 3,0 (CAPA, CAMA, CAMB, CCWA, CCWB, CGKA, CGKB)

2,7 a 3,0 l TDI CR

kódy motoru: CAPA, CAMA, CAMB, CCWA, CCWB, CGKA, CGKB

1 Přizpůsobení množství

 Otáčky motoru

  při volnoběhu: 570 … 760/min

 Střední hodnota vstřikovaného množství

  při volnoběhu: 4 … 13 mg/zdvih    

 Skutečná hodnota vysokého tlaku paliva

  kontrola hodnot blokem naměřených hodnot 020

 Teplota chladicí kapaliny

  na provozní teplotě: 70 … 115 °C

2 Volnoběžné otáčky

 Otáčky motoru

  při volnoběhu: 570 … 760/min

 Poloha plynového pedálu

  při volnoběhu: 0 %

  při plném plynu: 100 %

 Polohy spínače plynového pedálu

  X X X X X X X 1  stav kompresor klimatizace ZAP

  X X X X 1 X X X  volnoběžný spínač ZAP

  X X X 1 X X X X  spínač kick-down ZAP

  X 1 X X X X X X  zvýšené volnoběžné otáčky

 Teplota chladicí kapaliny

  na provozní teplotě: 70 … 115 °C

3 Zpětné vedení výfukových plynů ZVVP

 Otáčky motoru

  při volnoběhu: 570 … 760/min

 Požadovaná hodnota množství vzduchu

  [mg/zdvih]

 Skutečná hodnota množství vzduchu

  [mg/zdvih]

 Regulační hodnota zpětného vedení výfukových plynů

  [%]

4 Hlavní vstřikování

 Otáčky motoru

  při volnoběhu: 570 … 760/min

 Počátek buzení hlavního vstřikování

  [°KH]

 Doba buzení hlavního vstřikování

  [ms]

 Skutečná hodnota vysokého tlaku paliva

  kontrola hodnot blokem naměřených hodnot 020

5 Poměry při startování

Uloženo při posledním nastartování motoru

 Otáčky motoru

  [1/min]

 Vstřikované množství při startu

  [mg/zdvih]

 Nastartování motoru, synchronizace startu

  001  bez synchronizace mezi řídicí jednotkou motoru a motorem

  005  příliš mnoho resynchronizačních cyklů

        přetočení mezi klikovým hřídelem a vačkovým hřídelem příliš velké

  020  nastavená poloha synchronizace způsobená rozpoznáním vytečení

  033 synchronizace k dispozici, ještě se však kontroluje

  036  synchronizace k dispozici, ještě se však kontroluje (pouze řídicí jednotka motoru Slave)

  038  není k dispozici žádný signál vačkového hřídele, nouzový běh vačkového hřídele pro vytvoření synchronizace

  048 synchronizace ukončena

        –> startování v poř.

  060  není k dispozici žádný signál klikového hřídele, nouzový běh klikového hřídele

 Teplota chladicí kapaliny

  [°C]

6 Tempomat GRA

 Rychlost vozidla

  tempomat lze aktivovat: od 35 km/h

 Stav tempomatu

  X X X X X X X 1  spínač brzdových světel sepnutý

  X X X X X X 1 X  spínač brzdového pedálu sepnutý

  X  X  X  X  X  1  X  X  spínač spojkového pedálu sepnutý

  X X X X 1 X X X  tempomat uvolněn

  X X X 1 X X X X  ACC uvolněno

  X X 1 X X X X X  hlavní spínač ZAP

  0 0 X X X X X X  režim ACC/GRA není aktivní

  1 0 X X X X X X  překročit stav

  0 1 X X X X X X  ACC/GRA v regulačním rozsahu

  1 1 X X X X X X  ACC není uvolněno

 Cílová rychlost tempomatu

  [km/h]

 Polohy spínače tempomatu

  X X X X X X X 1  hlavní spínač ZAP

  X X X X X X 1 X  stisknutá poloha VYP

  X X X X X 1 X X  Tip-Down, zpomalit

  X X X X 1 X X X  Tip-Up, zrychlit

  X X X 1 X X X X  nastavit

  X X 1 X X X X X  opakovaný záznam

  X 1 X X X X X X  chybové hlášení modulu sloupku řízení

  1 X X X X X X X  hlavní spínač hardware aretovaná poloha ZAP

7 Snímače teploty

 Teplota paliva

  do 70 °C

 Teplota oleje

  na provozní teplotě: 70 … 110 °C

 Teplota nasávaného vzduchu

  do 90 °C

 Teplota chladicí kapaliny

  na provozní teplotě: 70 … 115 °C

8 Omezovací momenty

 Otáčky motoru

  [1/min]

 Požadovaná hodnota točivého momentu motoru

  [Nm]   přání řidiče přes plynový pedál

 Omezení točivého momentu

  [Nm]

 Omezení kouřivosti

  [Nm]

9 Omezovací momenty

 Otáčky motoru

  [1/min]

 Omezovací moment tempomatu

  [Nm]

 Omezovací moment řídicí jednotky převodovky

  [Nm]

 Omezovací moment

  [Nm]

10 Veličiny vzduchu

 Skutečná hodnota množství vzduchu

  při volnoběhu: 210…280 mg/zdvih

  při plném zatížení: > 1050 mg/zdvih

při tlaku okolního vzduchu: 970…1020 mbar

 Tlak okolního vzduchu

  [mbar]

 Skutečná hodnota plnicího tlaku

  při volnoběhu: 950…1080 mbar

  při plném zatížení: > 2150 mbar

při tlaku okolního vzduchu: 970…1020 mbar

 Poloha plynového pedálu

  [%]

  – Při vypnutém zpětném vedení výfukových plynů, např. kvůli vysoké teplotě nasávaného vzduchu, může být při volnoběhu množství vzduchu zvýšené. V takovém případě prudce sešlápněte plyn a zkontrolujte, zda se poté sníží množství vzduchu.

  – Množství vzduchu navíc zkontrolujte základním nastavením zpětného vedení výfukových plynů a základním nastavením turbodmychadla.

11 Regulace plnicího tlaku

 Otáčky motoru

  [1/min]

 Požadovaná hodnota plnicího tlaku

  [mbar]

 Skutečná hodnota plnicího tlaku

  při volnoběhu: 950…1080 mbar

  při plném zatížení: > 2150 mbar

při tlaku okolního vzduchu: 970…1020 mbar

 Regulační hodnota plnicího tlaku

  [%]

12 Předžhavení

 Stav předžhavení

  0 0 0 0 0 0 0 0  počkejte na teplotu chladicí kapaliny

  0 0 0 0 0 0 0 1  počkejte na požadavek na startování

  0 0 0 1 0 0 0 0  předžhavení

  0 1 0 1 0 0 0 0  bez předžhavení

  1 0 1 1 0 0 0 0  dožhavení

  1 1 0 0 0 0 0 0  bez žhavení při startování

  1 1 1 1 0 0 0 0  mezižhavení

  0 0 1 1 0 0 0 0  pohotovostní žhavení

  0 1 1 1 0 0 0 0  žhavení při startování

  1 0 1 1 0 0 0 1  počkejte na dožhavení

  1 1 0 1 0 0 0 0  bez dožhavení

  1 1 1 1 0 0 0 1  počkejte na mezižhavení

  1 1 1 1 1 1 1 1  bez žhavení

 Doba předžhavení

  [s]

 Palubní napětí

  [V]

 Teplota chladicí kapaliny

  [°C]

13 Regulace klidného chodu

 Odchylka vstřikovaného množství válce 1

  [mg/zdvih]

 Odchylka vstřikovaného množství válce 2

  [mg/zdvih]

 Odchylka vstřikovaného množství válce 3

  [mg/zdvih]

 přípustné hodnoty při volnoběhu: +- 1,5 mg/zdvih

    A Při překročení přípustné tolerance nejprve zkontrolujte hodnoty přizpůsobení IMA-ISA vstřikovacích ventilů, jsou-li v pořádku. zkontrolujte elektrická vedení a konektorová spojení od řídicí jednotky motoru ke vstřikovacímu ventilu.

14 Regulace klidného chodu

 Odchylka vstřikovaného množství válce 4

  [mg/zdvih]

 Odchylka vstřikovaného množství válce 5

  [mg/zdvih]

 Odchylka vstřikovaného množství válce 6

  [mg/zdvih]

 přípustné hodnoty při volnoběhu: +- 1,5 mg/zdvih

    A Při překročení přípustné tolerance nejprve zkontrolujte hodnoty přizpůsobení IMA-ISA vstřikovacích ventilů, jsou-li v pořádku. zkontrolujte elektrická vedení a konektorová spojení od řídicí jednotky motoru ke vstřikovacímu ventilu.

15 Spotřeba paliva

 Otáčky motoru

  [1/min]

 Skutečná hodnota točivého momentu motoru

  [Nm]

 Spotřeba paliva

  [l/h]    

 Požadovaná hodnota točivého momentu motoru

  [Nm]   přání řidiče přes plynový pedál

16 Přídavné topení

pouze A4, A5, A6

 Odblokování přídavného topení

  0 0  bez odblokování

  0 1  odblokování, stupeň 1

  1 0  odblokování, stupeň 2

  1 1  odblokování, stupně 1 a 2

 Podmínka vypnutí přídavného topení

  X X X X X X X 0  žádná podmínka vypnutí

  X X X X X X X 1  teplota chladicí kapaliny dostatečná

  X X X X X X 1 X  signál závady zatížení alternátoru

  X X X X X 1 X X  napětí akumulátoru příliš vysoké

  X X X X 1 X X X  otáčky příliš nízké

  X X X 1 X X X X  zpoždění startu aktivní

  X X 1 X X X X X  snímač teploty vody, snímač teploty vzduchu nebo koncový stupeň vadné

  X 1 X X X X X X  ovládací spínač (neaktivní)

  1 X X X X X X X  teplota v sacím potrubí dostatečná

 Aktivace relé přídavného topení

  0 0  relé není buzeno

  0 1  kontakt relé malého topného výkonu

  1 0  kontakt relé velkého topného výkonu

  1 1  oba kontakty relé aktivní

 Výkon alternátoru

17 —

 Readinesscode viz 089

18 Regulace tlaku Rail

 Otáčky motoru

  [1/min]

 Teplota paliva

  [°C]

 Stav regulace tlaku Rail

  00  zapalování ZAP, řídicí provoz

  01  řídicí provoz po startování

  02  regulační režim tlakovým regulačním ventilem

       (při změně mezi řízením a regulací)

  03  regulační režim regulačním ventilem množství

       (při změně mezi řízením a regulací)

  04  regulační režim tlakovým regulačním ventilem

       (normální provozní režim)

  05  regulační režim regulačním ventilem množství

       (normální provozní režim)

  06  regulační režim tlakovým regulačním ventilem

       (při přepnutí na regulaci tlaku regulačním ventilem množství)

  07  řídicí provoz (motor se vypne)

  08  řídicí provoz (při změně z řídicího na regulační režim)

  11  řídicí režim po jízdě s vyprázdněnou palivovou nádrží

  15  regulační režim tlakovým regulačním ventilem a regulačním ventilem množství

  16  přepnutí po regulačním režimu tlakovým regulačním ventilem na regulační ventil množství

  17  přepnutí po regulačním režimu CPC

  18  přepnutí po regulačním režimu regulačním ventilem množství

20 Regulace tlaku Rail

 Otáčky motoru

  při volnoběhu: 570 … 760/min

 Vysoký tlak paliva, požadovaná hodnota

  [mbar]

 Skutečná hodnota vysokého tlaku paliva

  [mbar]

 Regulační ventil tlaku paliva, střída

  při volnoběhu: 8 … 32 %

 – Hodnoty pro motor na provozní teplotě

 – Přípustný rozdíl mezi požadovanou a skutečnou hodnotou při volnoběhu: max. +-20 000 mbar

21 Regulace množství Rail

 Otáčky motoru

  při volnoběhu: 570 … 760/min

 Vysoký tlak paliva, požadovaná hodnota

  kontrola hodnot blokem naměřených hodnot 020

 Skutečná hodnota vysokého tlaku paliva

  kontrola hodnot blokem naměřených hodnot 020

 Ventil dávkování paliva, střída

  při volnoběhu: 23 … 57 %

 – Hodnoty pro motor na provozní teplotě

24 Předvstřikování 3

 Otáčky motoru

  [1/min]

 Počátek buzení předvstřikování 3

  [°KH]

 Doba buzení předvstřikování 3

  [ms]

 Skutečná hodnota vysokého tlaku paliva

  kontrola hodnot blokem naměřených hodnot 020

25 Předvstřikování 2

 Otáčky motoru

  [1/min]

 Počátek buzení předvstřikování 2

  [°KH]

 Doba buzení předvstřikování 2

  [ms]

 Skutečná hodnota vysokého tlaku paliva

  kontrola hodnot blokem naměřených hodnot 020

26 Předvstřikování 1

 Otáčky motoru

  [1/min]

 Počátek buzení předvstřikování 1

  [°KH]

 Doba buzení předvstřikování 1

  [ms]

 Skutečná hodnota vysokého tlaku paliva

  kontrola hodnot blokem naměřených hodnot 020

28 Následné vstřikování 2

 Otáčky motoru

  [1/min]

 Počátek buzení následného vstřikování 2

  [°KH]

 Doba buzení následného vstřikování 2

  [ms]

 Skutečná hodnota vysokého tlaku paliva

  kontrola hodnot blokem naměřených hodnot 020

29 Následné vstřikování 1

 Otáčky motoru

  [1/min]

 Počátek buzení následného vstřikování 1

  [°KH]

 Doba buzení následného vstřikování 1

  [ms]

 Skutečná hodnota vysokého tlaku paliva

  kontrola hodnot blokem naměřených hodnot 020

30 Poloha plynového pedálu

 Snímač 1 plynového pedálu

  [V]

 Snímač 2 plynového pedálu

  [V]

 Polohy spínače plynového pedálu

  X X X X X X X 1  stav kompresor klimatizace ZAP

  X X X X 1 X X X  volnoběžný spínač ZAP

  X X X 1 X X X X  spínač kick-down ZAP

  X 1 X X X X X X  zvýšené volnoběžné otáčky

 Poloha plynového pedálu

  [%]

32 Hrany vačkového hřídele

 Otáčky motoru

  [1/min]

 Nastartování motoru, synchronizace startu

  001  bez synchronizace mezi řídicí jednotkou motoru a motorem

  005  příliš mnoho resynchronizačních cyklů

        přetočení mezi klikovým hřídelem a vačkovým hřídelem příliš velké

  020  nastavená poloha synchronizace způsobená rozpoznáním vytečení

  033 synchronizace k dispozici, ještě se však kontroluje

  036  synchronizace k dispozici, ještě se však kontroluje (pouze řídicí jednotka motoru Slave)

  038  není k dispozici žádný signál vačkového hřídele, nouzový běh vačkového hřídele pro vytvoření synchronizace

  048 synchronizace ukončena

        –> startování v poř.

  060  není k dispozici žádný signál klikového hřídele, nouzový běh klikového hřídele

 Hrana vačkového hřídele 1

  [°KH]

 Hrana vačkového hřídele 2

  [°KH]

33 Tepelná ochrana

pouze 3,0 l TDI CR

 Otáčky motoru

  při volnoběhu: 570 … 760/min

 Teplota výfukových plynů před turbodmychadlem

  při volnoběhu: 100…310 °C (přu chladicí vodě > 75 °C)

  při plném zatížení: 540 … 830 °C

 Faktor odregulování teploty výfukových plynů

  při volnoběhu: 99 … 101 % nebo 0,99 … 1,01

 Faktor odregulování celkově

  při volnoběhu: 99 … 101 % nebo 0,99 … 1,01

34 Regulace plnicího tlaku

 Otáčky motoru

  při volnoběhu: 570 … 760/min

 Aktivace ovladače plnicího tlaku

  [%]

 Ovladač plnicího tlaku, zpět. hlášení

  [%]

 Ovladač plnicího tlaku, konc. stupeň

  [%]

 Přípustný rozdíl mezi aktivací a zpětným hlášením při volnoběhu: maximálně +-2 %

36 Klapky v sacím potrubí, řada válců 1

 Otáčky motoru

  při volnoběhu: 570 … 760/min

 Aktivace klapek v sacím potrubí

  [%]

 Klapky v sacím potrubí, zpět. hlášení

  [%]

 Klapky v sacím potrubí, konc. stupeň

  [%]

 Přípustný rozdíl mezi aktivací a zpětným hlášením při volnoběhu: maximálně +-2 %

37 Klapky v sacím potrubí, řada válců 2

 Otáčky motoru

  při volnoběhu: 570 … 760/min

 Aktivace klapek 2 v sacím potrubí

  [%]

 Klapky 2 v sacím potrubí, zpět. hlášení

  [%]

 Klapky 2 v sacím potrubí, konc. stupeň

  [%]

 Přípustný rozdíl mezi aktivací a zpětným hlášením při volnoběhu: maximálně +-2 %

38 Ventil pro zpětné vedení výfukových plynů

 Otáčky motoru

  [1/min]

 Aktivace ventilu pro zpětné vedení výf. plynů

  [%]

 Ventil pro zpětné vedení výf. plynů, zpět. hlášení

  [%]

 Ventil pro zpětné vedení výf. plynů, konc. stupeň

  [%]

40 Škrticí klapka

 Otáčky motoru

  [1/min]

 Aktivace škrticí klapky

  [%]

 Škrticí klapka, zpět. hlášení

  [%]

 Škrticí klapka, konc. stupeň

  [%]

41 Sonda lambda

 Vyrovnávací hodnota vnitřního odporu sondy lambda

  [Ohm]

 Ofset signálu kyslíku

  [V]

 Koncentrace kyslíku

  [%]

 Signál kyslíku, stav vyrovnání

  0  neaktivní

  1  aktivní

42 Sonda lambda

 Hmotnostní průtok vzduchu

  [-]

 Aktivace vyhřívání sondy lambda

  [%]

 Sonda lambda, signál teploty

  [V]

 Signál lambda

  [-]

43 Sonda lambda

 Hmotnostní průtok vzduchu

  [-]

 Okolní teplota

  [°C]

 Tlak sondy lambda

  [mbar]

 Sonda lambda, koncentrace kyslíku

  [mV]

44 Sonda lambda

 Otáčky motoru

  [1/min]

 Elektronika sondy lambda

  X X X X X X X 1  regulátor plného zatížení zapnutý/vypnutý

  X X X X X X 1 X  plné zatížení

  X X X X X 1 X X  regulační odchylka záporná, tj. směs příliš bohatá

  X X X X 1 X X X  porucha systému

  X X X 1 X X X X  signál kyslíku neplatný nebo bez korekce ze strany adaptace sondy lambda

  X X 1 X X X X X  motor ve stavu startování

  X 1 X X X X X X  omezení momentu nebo omezení množství aktivní

  1 X X X X X X X  regenerace dodatečného zpracování výfukových plynů

 Validizace sondy lambda

  001  aktuální koncentrace kyslíku nesmyslně vysoká

  002  aktuální koncentrace kyslíku nesmyslně nízká

  004  koncentrace kyslíku je stabilní

  008  platnost je uvolněna

  016  koncentrace kyslíku je na nule

  032  v posledním časovém intervalu bez režimu obohacení

 Diagnostika sondy lambda

  004  dynamika signálu příliš nízká

  008  přerušení kabelu

  016  signál kyslíku při ubrání plynu nesmyslně nízký

  032  signál kyslíku při ubrání plynu nesmyslně vysoký

  064  signál kyslíku při částečném zatížení nesmyslně nízký

  128  signál kyslíku při částečném zatížení nesmyslně vysoký

  256  signál kyslíku při plném zatížení nesmyslně nízký

  512  signál kyslíku při plném zatížení nesmyslně vysoký

45 Buzení ventilátoru

 Teplota chladicí kapaliny

  [°C]

 Aktivace ventilátoru klimatizace

  [%]

 Aktivace ventilátoru 1 chladiče

  [%]

 Aktivace ventilátoru 2 chladiče

  [%]

46 Kompresor klimatizace

 Okolní teplota

  [°C]

 Teplota na výstupu tepelného výměníku klimatizace

  [°C]

 Vypínací stupeň 1 kompresoru klimatizace

  X X X X X X X 1  vozidlo je ve stavu rozjezdu

  X X X X X X 1 X  vypnutí kvůli stavu rozjezdu

  X X X X X X X 1  vozidlo je ve stavu akcelerace

  X X X X 1 X X X  vypnutí kvůli akceleraci

  X X X 1 X X X X  vypnutí kvůli startování

  X X 1 X X X X X  zjištěna porucha systému

  X 1 X X X X X X  vypnutí kvůli poruše systému

  X 1 X X X X X X  vypnutí kvůli překročení volnoběžných otáček

 Vypínací stupeň 2 kompresoru klimatizace

  0  kompresor není odpojen řídicí jednotkou

  1  kompresor odpojen řídicí jednotkou

48 Ochrana spojky

pouze Q7 s mechanickou převodovkou

 Otáčky motoru

  [1/min]

 Vstupní otáčky převodovky

  [1/min]

 Stav ochrany spojky

  0 = omezení neaktivní

  1 = omezení aktivní

 Omezovací moment ochrany spojky

  [Nm]

51 Zjišťování otáček

 Otáčky motoru

  [1/min]

 Otáčky vačkového hřídele

  [1/min]

 Nastartování motoru, synchronizace startu

  001  bez synchronizace mezi řídicí jednotkou motoru a motorem

  005  příliš mnoho resynchronizačních cyklů

        přetočení mezi klikovým hřídelem a vačkovým hřídelem příliš velké

  020  nastavená poloha synchronizace způsobená rozpoznáním vytečení

  033 synchronizace k dispozici, ještě se však kontroluje

  036  synchronizace k dispozici, ještě se však kontroluje (pouze řídicí jednotka motoru Slave)

  038  není k dispozici žádný signál vačkového hřídele, nouzový běh vačkového hřídele pro vytvoření synchronizace

  048 synchronizace ukončena

        –> startování v poř.

  060  není k dispozici žádný signál klikového hřídele, nouzový běh klikového hřídele

 4) Neobsazeno

57 Uložení motoru

 Otáčky motoru

  [1/min]

 Rychlost vozidla

  [km/h]

 Ventil uložení motoru vpravo, aktivace

  [%]

 Ventil uložení motoru vlevo, aktivace

  [%]

58 Uložení převodovky

pouze A8

 Otáčky motoru

  [1/min]

 Rychlost vozidla

  [km/h]

 Ventil 1 uložení převodovky, aktivace

  [%]

 Ventil 2 uložení převodovky, aktivace

  [%]

59 Vedlejší agregáty

 Otáčky motoru

  [1/min]

 Skutečná hodnota točivého momentu motoru

  [Nm]

 Ztrátový moment motoru

  [Nm]

 Moment vedlejších agregátů

  [Nm]

60 Vedlejší agregáty

 Ztrátový moment motoru

  [Nm]

 Min. moment spojky

  [Nm]

 Moment kompresoru klimatizace

  [Nm]

 Výkon alternátoru

  [W]

70 Kalibrace nulového množství NMK

 NMK Čítač učebních cyklů 1. tlaku kalibrace

  [-]

 NMK Čítač učebních cyklů 2. tlaku kalibrace

  [-]

 NMK Čítač učebních cyklů 3. tlaku kalibrace

  [-]

72 Kalibrace nulového množství NMK

 NMK válce 1, doba buzení 1. tlaku kalibrace

  [ms]

 NMK válce 1, doba buzení 2. tlaku kalibrace

  [ms]

 NMK válce 1, doba buzení 3. tlaku kalibrace

  [ms]

73 Kalibrace nulového množství NMK

 NMK válce 2, doba buzení 1. tlaku kalibrace

  [ms]

 NMK válce 2, doba buzení 2. tlaku kalibrace

  [ms]

 NMK válce 2, doba buzení 3. tlaku kalibrace

  [ms]

74 Kalibrace nulového množství NMK

 NMK válce 3, doba buzení 1. tlaku kalibrace

  [ms]

 NMK válce 3, doba buzení 2. tlaku kalibrace

  [ms]

 NMK válce 3, doba buzení 3. tlaku kalibrace

  [ms]

75 Kalibrace nulového množství NMK

 NMK válce 4, doba buzení 1. tlaku kalibrace

  [ms]

 NMK válce 4, doba buzení 2. tlaku kalibrace

  [ms]

 NMK válce 4, doba buzení 3. tlaku kalibrace

  [ms]

76 Kalibrace nulového množství NMK

 NMK válce 5, doba buzení 1. tlaku kalibrace

  [ms]

 NMK válce 5, doba buzení 2. tlaku kalibrace

  [ms]

 NMK válce 5, doba buzení 3. tlaku kalibrace

  [ms]

77 Kalibrace nulového množství NMK

 NMK válce 6, doba buzení 1. tlaku kalibrace

  [ms]

 NMK válce 6, doba buzení 2. tlaku kalibrace

  [ms]

 NMK válce 6, doba buzení 3. tlaku kalibrace

  [ms]

89 Readinesscode

 EOBD data A

  X 0 0 0 0 0 0 0  v řídicí jednotce motoru nejsou uložena žádná chybová hlášení

  0 X X X X X X X  kontrolka emisí (MIL) VYP

  1 X X X X X X X  kontrolka emisí (MIL) ZAP

 EOBD data B

  – X X X – X X 1  kontrola výpadků spalování aktivována

  – X X X – X 1 X  kontrola palivového systému aktivována

  – X X X – 1 X X  kontrola kompletního systému aktivována

  – X X 1 – X X X  kontrola detekce výpadků spalování aktivována

  – X 0 X – X X X  test EOBD, palivový systém ukončen s v poř.

  – 0 X X – X X X  test EOBD, kompletní systém ukončen s v poř.

 EOBD data C

  X X X X X X X 1  kontrola katalyzátoru aktivována

  X X X X X X 1 X  kontrola horkého katalyzátoru aktivována

  X X X X X 1 X X  kontrola systému odpařování aktivována

  X X X X 1 X X X  kontrola systému sekundárního vzduchu aktivována

  X X X 1 X X X X  kontrola chladicí kapaliny klimatizace aktivována

  X X 1 X X X X X  kontrola sondy lambda aktivována

  X 1 X X X X X X  kontrola vyhřívání sondy lambda aktivována

  1 X X X X X X X  kontrola zpětného vedení výfukových plynů aktivována

 EOBD data D

  X – – – – – – 0  test EOBD katalyzátoru ukončen s v poř.

  0 – – – – – – X  test EOBD zpětného vedení výfukových plynů ukončen s v poř.

95 Řízení startéru

 Řízení startéru, svorka 50

  X X 1  přání řidiče na start

  X 1 X  přidržovací obvod k přemostění resetu aktivní

  1 X X  vynulovaný stav buzení startéru

 Signál Interlock nebo P/N

  Interlock: signál od spínače volicí páky

             pouze vozidla s automatickou převodovkou

  P/N:       signál od spínače spojkového pedálu pro nastartování motoru

             pouze vozidla s mechanickou převodovkou

  X X X X X X X 1  spojka sepnutá

  X X X 1 X X X X  signál interlock oder P/N

 Řízení startu, stav 1

  X X X X X X X 1  povel ke startu

  X X X X X X 1 X  spalovací motor se netočí

  X X X X X 1 X X  startér se netočí

  X X X X 1 X X X  odblokování silového záběru

  X X X 1 X X X X  odblokování opakovaného startu

  X X 1 X X X X X  povel ke startu od koordinátoru Start/Stop

  X 1 X X X X X X  otáčky motoru povoleny, zapnutí startéru

  1 X X X X X X X  ohlášení provozu startu

 Řízení startu, stav 2

  X X X X X X X 1  zpoždění startu aktivní

96 Řízení startéru

 Řízení startéru, svorka 50

  X X 1  přání řidiče na start

  X 1 X  přidržovací obvod k přemostění resetu aktivní

  1 X X  vynulovaný stav buzení startéru

 Řízení startu, podmínky vypnutí 1

  X X X X X X X 1  žádné závady v řízení startu

  X X X X X X 1 X  odložení startu kvůli vypnutí sv. 15

  X X X X X 1 X X  rychlé odložení startu (přímý start)

 Řízení startu, podmínky vypnutí 2

  X X X X X X X 1  dosaženo otáček přerušení startování

  X X X X X X 1 X  otáčky dosaženy a sv. 50 VYP

  X X X X X 1 X X  překročena maximální doba provozu

  X X X X 1 X X X  sv. 50 VYP po počtu chybných startování

  X X X 1 X X X X  Přerušení startu při panice

  X X 1 X X X X X  zjištěn záběr

  X 1 X X X X X X  překročena rychlost vozidla

  1 X X X X X X X  Přerušení poloautomatického startu

 Palubní napětí

     [V]

98 Čerpadlo chladicí kapaliny, chladič ZVVP

 Teplota chladicí kapaliny

  [°C]

 Teplota chladicí kapaliny na výstupu chladiče

  [°C]

 Čerpadlo chladicí kapaliny, chladič ZVVP, aktivace

  [%]

 Teplota ZVVP

  [°C]

099 Teplota výfukových plynů

 Otáčky motoru

  [1/min]

 Teplota výfukových plynů před turbodmychadlem

  [°C]

 Teplota výfukových plynů za filtrem částic

  [°C] Pouze u vozidel s filtrem částic

100 Servisní regenerace

pouze u vozidel s filtrem částic

Poznámka:

Zahájení servisní regenerace je možné jedině řízeným vyhledáváním závad, pokud byl do zkušebního plánu zaznamenán zkušební postup <Servisní regenerace>.

 Otáčky motoru

  při servisní regeneraci: cca 1500/min

 Teplota povrchu filtru

  [°C]

 Aktuální doba servisní regenerace

  0 … 255 nebo 0 až max. 1200 s

  celková doba: 10 až 40 minut, podle stavu zatížení

 Zjištěno přerušení servisní regenerace

  0 = není přerušena

  1 = byla přerušena

101 Servisní regenerace

pouze u vozidel s filtrem částic

Poznámka:

S tímto blokem naměřených hodnot lze vyhledávat příčiny závad, když řídicí jednotka motoru přeruší servisní regeneraci.

 Podmínky pro uvolnění 1 servisní regenerace

  Před spuštěním servisní regenerace:

    0 0 0 0 0 0 0 0  je v pořádku, protože není aktivní servisní regenerace

  Po spuštění servisní regenerace:

    1 1 1 1 1 1 1 1  všechny podmínky pro uvolnění 1 v poř.

    X X X X X X X 1  byla dodržena minimální doba čekání před spuštěním servisní regenerace při běžícím motoru

    X X X X X X 1 X  teplota chladicí kapaliny v pořádku

    X X X X X 1 X X  teplota oleje v pořádku

    X X X X 1 X X X  tlak okolního vzduchu v pořádku

    X X X 1 X X X X  teplota paliva v pořádku

    X X 1 X X X X X  napětí akumulátoru v pořádku

    X 1 X X X X X X  nesešlápnutá spojka

    1 X X X X X X X  není zařazen žádný rychlostní stupeň

 Podmínky pro uvolnění 2 servisní regenerace

  Před spuštěním servisní regenerace:

    0 0 0 0 0 0 0 0  je v pořádku, protože není aktivní servisní regenerace

  Po spuštění servisní regenerace:

    1 1 1 1 1 1 1 1  všechny podmínky pro uvolnění 2 v poř.

    X X X X X X X 1  rychlost jízdy = 0

    X X X X X X 1 X  otáčky motoru v pořádku

    X X X X X 1 X X  vstřikované množství v pořádku

    X X X X 1 X X X  není sešlápnut plynový pedál

    X X X 1 X X X X  teplota filtru částic, řada válců 1 v pořádku

    X X 1 X X X X X  teplota filtru částic, řada válců 2 v pořádku

    X 1 X X X X X X  teplota předřazeného katalyzátoru, řada válců 1 v pořádku

    1 X X X X X X X  teplota předřazeného katalyzátoru, řada válců 2 v pořádku

 Podmínky pro uvolnění 3 servisní regenerace

  Před spuštěním servisní regenerace:

    0 0 0 0 0 0 0 0  je v pořádku, protože není aktivní servisní regenerace

  Po spuštění servisní regenerace:

    1 1 1 1 1 1 1 1  všechny podmínky pro uvolnění 3 v poř.

    X X X X X X X 1  množství sazí ve filtru částic v přípustném rozsahu

    X X X X X X 1 X  žádné závady ve funkcích filtru částic

    X X X X X 1 X X  žádné závady ve funkcích motoru

    X X X X 1 X X X  maximální doba regenerace není překročena

                      –> Není-li v pořádku:

                          spotřebič není zapnutý, vnější teplota příliš studená

    X X X 1 X X X X  doba zahřívání výfukového systému, řada válců 1, je v přípustných mezích

                      –> Není-li v pořádku:

                          spotřebič není zapnutý, vnější teplota příliš studená

    X X 1 X X X X X  doba zahřívání výfukového systému, řada válců 2, je v přípustných mezích

                      –> Není-li v pořádku:

                          spotřebič není zapnutý, vnější teplota příliš studená

    X 1 X X X X X X  maximální teplota před filtrem částic, řada válců 1, není překročena

    1 X X X X X X X  maximální teplota před filtrem částic, řada válců 2, není překročena

 Fáze servisní regenerace

  X X X X X X X 1  normální režim

  X X X X X X 1 X  start

  X X X X X 1 X X  zahřívání 1

  X X X X 1 X X X  zahřívání 2

  X X X 1 X X X X  regenerace

  X X 1 X X X X X  ochlazení

  X 1 X X X X X X  regenerace byla úspěšná

  1 X X X X X X X  regenerace aktivní

102 Dodatečné zpracování výfukových plynů

pouze u vozidel s filtrem částic

 Teplota výfukových plynů za předřazeným katalyzátorem

  [°C]

 Rozdíl tlaků filtru částic

  0 … 950 mbar

 Ofset rozdílu tlaků filtru částic

  [mbar]

103 Derivační regenerace

pouze u vozidel s filtrem částic

 Derivační regenerace, stav 1

  X X X X X X X 1  normální režim

  X X X X X X 1 X  regenerační provoz

 Derivační regenerace, stav 2

  X X X 1 X X X X  normální režim

  X X X 1 X X 1 X  regenerační provoz

 Zablokování derivační regenerace

  0  regenerace zablokována

  1  maximální doba regenerace uplynula

104 Filtr částic

pouze u vozidel s filtrem částic

 Olejový popel

  [litrů]

 Vypočtená hmotnost sazí

  [g]

 Naměřená hmotnost sazí

  [g]

 Dráha od poslední regenerace

  [km]

107 Filtr částic

pouze u vozidel s filtrem částic

 Mez zanesení 4

  [g]

  – Hodnota závisí na verzi softwaru, resp. zabudovaném filtru částic

  – Pokud hmotnost sazí (“vypočtená” nebo “zaměřená”, viz blok naměřených hodnot 104, pole 2 nebo 3) překročí tuto hranici, derivační a servisní regenerace se zablokuje.

  – Je-li po zkušební jízdě (cca 20 minut s otáčkami > 2500/min) jedna z hodnot množství sazí stále ještě větší než hranice naložení 4, je třeba vyměnit filtr částic.

 Mez zanesení 3

  [g]

  – Hodnota závisí na verzi softwaru, resp. zabudovaném filtru částic

  – Pokud se tato hranice překročí, přejde motor do nouzového režimu a uloží se záznam v paměti závad ” Částicový filtr nadměrně zanesen”

 Mez zanesení 1

  [g]

  – Hodnota závisí na verzi softwaru, resp. zabudovaném filtru částic

  – Pokud se tato hranice překročí, bude proveden pokus o nastartování servisní regenerace (během jízdy)

 Proud objemu výfukových plynů, filtr částic

  [m^3/h] vypočtená hodnota

110 Regulace odstupu ACC/ADR

 Sledování požadované hodnoty ACC/ADR

  001  průběžné sledování požadované hodnoty

  002  sledování požadované hodnoty ZAP

  003  sledování požadované hodnoty VYP

 Stav ACC/ADR

  X X X X X X 0 0  režim ACC/ADR není aktivní

  X X X X X X 0 1  režim ACC/ADR aktivní

  X X X X X X 1 0  režim ACC/ADR pasivní

  X X X X X X 1 1  režim ACC/ADR, inicializace

  X X X X X 0 X X  žádná neutrální hodnota

  X X X X X 1 X X  neutrální hodnota

  X X 0 X X X X X  není dovoleno

  X X 1 X X X X X  dovoleno

 Rychlost vozidla

  [km/h]

125 Komunikace CAN

 Komunikace CAN automatické převodovky

 Komunikace CAN ABS/ESP

 Komunikace CAN sdružených přístrojů

 Komunikace CAN airbagu

 0 = neaktivní

 1 = aktivní

126 Komunikace CAN

 Komunikace CAN klimatizace

 Komunikace CAN ACC/ADR

 0 = neaktivní

 1 = aktivní

127 Komunikace CAN

 Komunikace CAN náhonu na všechna kola

 Komunikace CAN úrovně

 Komunikace CAN oprávnění k jízdě

 Komunikace CAN modulu sloupku řízení

 0 = neaktivní

 1 = aktivní

128 Komunikace CAN

 Komunikace CAN Gateway

 Komunikace CAN managementu energie

 Komunikace CAN snímače úhlu natočení volantu

 Komunikace CAN parkovací brzdy

 0 = neaktivní

 1 = aktivní

SELECT LANGUAGE