Motor 2,0 TDI-PD, EDC16, BKD

Motor 2,0 TDI-PD, EDC16, BKD

Blok 1:

 pole 2: Vstřikovaná dávka

 volnoběh : 3,0…9,0 mg/Hub

zatížení : 50…60 mg/Hub

pole 3: Doba vstřiku

volnoběh: 3 .. 9 °klik.hřídele

zatížení: 20 .. 25°klik. hřídele

Blok 2:

 pole 3: Provozní stav

 x x x 1 – zapnuta klima

 x x 0 x – sepnut volnoběžný spínač

 x 1 x x – sepnut kick-down spínač

 1 x x x – zvýšený volnoběh

Blok 3:

 pole 3: skutečná hodnota nasávaného vzduchu

 volnoběh: 180 – 300 mg/zdvih

 zatížení: 800 – 1100 mg/zdvih

Blok 4:

 pole 2 : doba počátku vstřiku

 volnoběh: 4 .. 2 °před horní úvratí

 zatížení: 13 .. 25 °před horní úvratí

 pole 3: délka vstřiku – viz blok 1

 pole 4: synchronizace klika/vačka

 volnoběh: -6 .. 6 ° klik. hřídele

Blok 5:

 pole 2: startovací dávka

 7 .. 19 mg/zdvih

Blok 6:

 pole 2: stav spínačů

 X X X X X X X 1  Spínač brzdového světla sepnut

     X X X X X X 1 X  Spínač brzd sepnut

     X X X X X 1 X X  Spojkový spínač sepnut

     X X X X 1 X X X  Tempomat povolen

     X X X 1 X X X X  Adaptivní tempomat ACC povolen

     X X 1 X X X X X  Hlavní vypínač

     0 0 X X X X X X  ACC/tempomat režim neaktivní

     1 0 X X X X X X  …

     0 1 X X X X X X  ACC/tempomat v regulačním rozsahu

     1 1 X X X X X X  ACC není povolen

 pole 4: stav spínačů tempomatu

 X – X X X X X 1  Poloha ON zacvaknutá

     X – X X X X 1 X  Poloha ON stisknutá

     X – X X X 1 X X  Tip-Down, zpomalení

     X – X X 1 X X X  Tip-Up, zrychlení

     X – X 1 X X X X  nastavení hodnoty

     X – 1 X X X X X  obnovení hodnoty

     1 – X X X X X X  Hardwarově zacvaknuté ON

Blok 7:

 pole 1: Teplota paliva

 do 95 °C

Blok 12:

 pole 1: stav žhavení

     0 0 0 0 0 0 0 0  Čekání na teplotu chladicí kapaliny

     0 0 0 0 0 0 0 1  Čekání na požadavek startu ECO

     0 0 0 1 0 0 0 0  Předžhavení

     0 1 0 1 0 0 0 0  Žádné předžhavení

     1 0 1 1 0 0 0 0  Dožhavování

     1 1 0 0 0 0 0 0  Žádné startovací žhavení

     1 1 1 1 0 0 0 0  Mezižhavení

     0 0 1 1 0 0 0 0  Příprava žhavení

     0 1 1 1 0 0 0 0  Startovací žhavení

     1 0 1 1 0 0 0 1  Čekání na dožhavování

     1 1 0 1 0 0 0 0  Žádné dožhavování

     1 1 1 1 0 0 0 1  Čekání na mezižhavení

     1 1 1 1 1 1 1 1  Žádné žhavení

Blok 13:

regulace volnoběžného množství: -2,8 .. 2,8 mg/zdvih

rozdíl mezi největší a nejmenší hodnotou

Blok 18: stav ventilu PD

význam hodnot:

 0 – bez chyby

 2 – řízení při startu

 4 – malá vstřikovaná dávka

 8 – dosažen maximální proud

 16 – BIP (bod skutečného otevření ventilu) mimo rozsah

 32 – příliš nízký počet snímání hodnoty

 128 – není možné vyhodnotit BIP

Blok 23: doba otevření ventilu PD

Hodnota je v mikrosekundách, doporučený rozsah -150 .. 150

SELECT LANGUAGE