Měřené hodnoty motor MPI 55, 74 kW AUA, AUB, BBZ, BBY, BKY

Měřené hodnoty motor MPI 55, 74 kW AUA, AUB, BBZ, BBY, BKY

Blok 1 při volnoběhu – základní funkce

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky) Vozidla motoru AUA Vozidla motoru BBY, BKY Vozidla motoru s automat.převodovkou AUA, BBY, BKY) Vozidla motoru AUB Vozidla motoru BBZ     650…850 1/min1) 660…860 1/min1) 580…780 1/min1)     740…940 1/min1) 580…780 1/min1) Menší než požadovaná hodnota • Jednotka ovládání škrticí klapky zůstává viset nebo je vadná • Vložka čističe vzduchu silně znečištěna Větší než požadovaná hodnota • Jednotka ovládání škrticí klapky zůstává viset nebo je vadná • Velké množství falešného vzduchu (nemůže být kompenzováno stabilizací volnoběhu)
2 Teplota chladicí kapaliny 80…110°C Menší než 80°C • Příliš studený motor • Snímač teploty chladicí kapaliny, příp. vedení k řídicí jednotce motoru • Termoregulátor chladicí kapaliny vadný Větší než 110°C • Chladič znečištěný • Větrák chladiče bez funkce • Termoregulátor chladicí kapaliny vadný • Snímač teploty chladicí kapaliny, příp. vedení k řídicí jednotce motoru
3 Regulační hodnota lambda -15…+15%  
4 Podmínky seřízení 10111111 xxxxxxx1 Teplota chladicí kapaliny nad 80°C xxxxxx1x Otáčky motoru pod 2000 1/min xxxxx1xx Škrticí klapka uzavřena xxxx1xxx lambda-regulace v pořádku xxx1xxxx Provozní stav – volnoběh xx1xxxxx Kompresor klimatizace vypnut x1xxxxxx Katalyzátor zahřátý (nad 300°C) 1xxxxxxx Vlastní diagnostikou nezjištěna žádná závada

Blok 2 při volnoběhu – základní funkce

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky) xxxx 1/min1)  
2 Zátěž motoru 10…20%  
3 Doba vstřiku 2,0…4,0 ms Menší než 2,0 ms • Velké množství  paliva ze systému nádobky s aktivním uhlím • Zabudovány chybné vstřikovací ventily s větší průchodností Větší než 4,0 ms • Zvýšená zátěž motoru vlivem elektrickým spotřebičů, klimatizace, zařazeného rychlostního stupně nebo servořízení na dorazu • Zabudovány chybné vstřikovací ventily s menší průchodností
4 Tlak v sacím potrubí 240…420 mbar Menší než 240 mbar • Velké množství falešného vzduchu mezi sacím potrubím a vzduchovým čističem Větší než 420 mbar • Zařazen rychlostní stupeň (automatická převodovka) • Motor zatížen přídavnými agregáty • Vložka čističe vzduchu silně znečištěna

Blok 3 při volnoběhu – základní funkce

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky) xxxx 1/min1)  
2 Tlak v sacím potrubí 240…420 mbar  
3 Úhel škrticí klapky (potenciometr 1 –G187) 0…11°  
4 Úhel zážehu 0…10° před HÚ

Blok 004 při volnoběhu – základní funkce

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky) xxxx 1/min1)  
2 Napájecí napětí řídicí jednotky motoru 12,5…14,5 V Menší než  12,5 V • Vadný alternátor, akumulátor značně vybitý • Akumulátor byl krátce po startu silně zatížen vysokým nabíjecím proudem a přídavnými agregáty • Přechodový odpor v napájení případně v ukostření řídicí jednotky motoru • Odběr proudu při vypnutém zapalování Větší než 14,5 V • Regulátor napětí na alternátoru vadný • Přepětí vlivem startovací pomůcky nebo rychlonabíjecího agregátu
3 Teplota chladicí kapaliny 80…100 °C Menší než 80°C • Příliš studený motor • Snímač teploty chladicí kapaliny, příp. vadné vedení k řídicí jednotce motoru • Termoregulátor chladicí kapaliny vadný Větší než 110°C • Chladič znečištěný • Větrák chladiče bez funkce • Termoregulátor hadicí kapaliny, příp. vedení k řídicí jednotce motoru Konstantně 40°C • Přerušený vodič nebo zkrat na plus Konstantně 120°C • Zkrat na kostru
4 Teplota nasávaného vzduchu -40…120°C Konstantně 40°C • Přerušení vodič nebo zkrat na plus Konstantně 120°C • Zkrat na kostru

Blok 5 při volnoběhu – základní funkce

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky) xxxx 1/min1)  
2 Zátěž motoru 10…20%  
3 Rychlost jízdy 0 km/h
4 Provozní stav (volnoběh, část. zátěž, obohacení, decelerace) Volnoběh

Blok 6 při volnoběhu – základní funkce

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky) xxxx 1/min1)  
2 Zátěž motoru 10…20%  
3 Teplota nasávaného vzduchu -40…+120°C
4 Výškový korekční faktor -30,0…+5,0%

Blok 10 při volnoběhu – zapalování

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky) xxxx 1/min1)  
2 Zátěž motoru 10…20% Menší než 10% • Menší hodnoty mohou vzniknout pouze při jízdě s ubraným plynem Větší než 20% • Špatný volnoběh (motor neběží na všechny válce) • Elektrické spotřebiče zapnuté • Volant v krajní poloze • Zařazen rychlostní stupeň (automatická převodovka)
3 Úhel škrticí klapky (potenciometr 1 –G187) 0…11% Větší než 11% • Řídicí jednotka motoru není přizpůsobena řídicí jednotce škrticí klapky • Potenciometr škrticí klapky v řídicí jednotce škrticí klapky je vadný • Škrticí klapka zůstává viset • Vložka čističe vzduchu silně znečištěna
4 Úhel zážehu 0..-10,0° před HÚ

Blok 14 při jízdě – zapalování

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru Vozidla motoru AUA Vozidla motoru BBY, BKY Vozidla motoru s automat.převodovkou AUA, BBY, BKY) Vozidla motoru AUB Vozidla motoru BBZ (volnoběžné otáčky)   650…5700 1/min1) 660…5700 1/min1) 580…5700 1/min1)     740…6600 1/min1) 580…6600 1/min1)
2 Zátěž motoru 10…20%
3 Úhel škrticí klapky (potenciometr 1 –G187) 0…11% Větší než 0 • Vadná svíčka • Nástrčka zapalovací svíčky vadná • Vstřikovací ventil vadný • Ventil zpětného vedení výfukových plynů visí / znečistěný
4 Úhel zážehu 0..-10,0° před HÚ

Blok 15 při jízdě – zapalování

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Vynechávání zapalování válec 1 0 Větší než 0 • Vadná svíčka • Nástrčka zapalovací svíčky vadná • Vadné zapalovací trafo • Vstřikovací ventil vadný • Ventil zpětného vedení výfukových plynů visí / znečistěný
2 Vynechávání zapalování válec 2 0
3 Vynechávání zapalování válec 3 0
4 Rozpoznávání vynechávání zapalování (aktivováno, blokováno)  

Blok 16 při jízdě – zapalování

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Vynechávání zapalování válec 4 0 Větší než 0 • Vadná svíčka • Nástrčka zapalovací svíčky vadná • Vadné zapalovací trafo • Vstřikovací ventil vadný • Ventil zpětného vedení výfukových plynů visí / znečistěný
4 Rozpoznávání vynechávání zapalování (aktivováno, blokováno) aktivováno

Blok 22 při jízdě – zapalování, regulace klepání

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru Vozidla motoru AUA Vozidla motoru BBY, BKY Vozidla motoru s automat. převodovkou AUA, BBY, BKY) Vozidla motoru AUB Vozidla motoru BBZ   650…5700 1/min1) 660…5700 1/min1) 580…5700 1/min1)     740…6600 1/min1) 580…6600 1/min1)
2 Zátěž motoru 15…100%
3 0…14° Všechny válce 14° • Snímač klepání vadný • Svorkovnice zkorodovaná • Snímač klepání špatně dotažen • Montážní díly na motoru uvolněny • Špatná kvalita paliva Jeden válec se značně odlišuje od ostatních • Svorkovnice zkorodovaná • Poškození motoru • Montážní díly na motoru uvolněny
4 Rozpoznávání vynechávání zapalování (aktivováno, blokováno) 0…14°

Blok 23 při jízdě – zapalování, regulace klepání

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru Vozidla motoru AUA Vozidla motoru BBY, BKY Vozidla motoru s automat. převodovkou AUA, BBY, BKY) Vozidla motoru AUB Vozidla motoru BBZ   650…5700 1/min1) 660…5700 1/min1) 580…5700 1/min1)     740…6600 1/min1) 580…6600 1/min1)
2 Zátěž motoru 15…100%
3 0…14° Všechny válce 14° • Snímač klepání vadný • Svorkovnice zkorodovaná • Snímač klepání špatně dotažen • Montážní díly na motoru uvolněny • Špatná kvalita paliva Jeden válec se značně odlišuje od ostatních • Svorkovnice zkorodovaná • Poškození motoru Montážní díly na motoru uvolněny
4 Rozpoznávání vynechávání zapalování (aktivováno, blokováno) 0…14°

Blok 28 při jízdě – zapalování, regulace klepání

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru 2000….4000 1/min
2 Zátěž motoru 50…70%
3 Teplota chladicí kapaliny 60…110°C
4 Výsledek kontroly snímače klepání (test běží/test VYP/syst OK/syst. ne OK Syst OK

Blok 30 při volnoběhu – lambda-regulace

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Stav lambda-regulace před katalyzátorem 111 xx1 Aktivní lambda-regulace x1x Lambda-sondy připraveny 1xx Vyhřívání lambda-sond zapnuto
2 Stav lambda-regulace za katalyzátorem 110
3
4

Blok 31 při volnoběhu (teplota kaplainy ≥80°c) – lambda-regulace

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Skutečná hodnota lambda – ř.v.1 0,96…1,04
2 Požadovaná hodnota lambda – ř.v. 1 -10,0…+10,0%
3
4

Blok 32 při volnoběhu – lambda-regulace

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Naučená hodnota lambda při volnoběhu (additivní) před katalyzátorem -10,0…+10,0%
2 Naučená hodnota Lamnda při částečné zátěži (multiplikativní) před katalyzátorem -10,0…+10,0%
3
4

Blok 50 při volnoběhu – regulace otáček, provozní stavy

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky – skutečná hodnota) xxxx  1/min1)
2 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky-požadovaná hodnota) Vozidla motoru AUA Vozidla motoru AUB Vozidla motoru BBY, BKY Vozidla motoru BBZ Vozidla s automatickou převodovkou     750 1/min (830 1/min)1) 840 1/min (870 1/min)1) 760 1/min 680 1/min 680 1/min (800 1/min)1)
3 Provozní stav klimatizace Zapnuto Vypnuto
4 Provozní stav kompresoru klimatizace Zapnuto Vypnuto

Blok 54 při jízdě – regulace otáček:

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky-požadovaná hodnota) Vozidla motoru AUA Vozidla motoru BBY, BKY Vozidla motoru s automat. převodovkou AUA, BBY, BKY) Vozidla motoru AUB Vozidla motoru BBZ     650…5700 1/min 660…5700 1/min 580…5700 1/min     740…6600 1/min 580…6600 1/min
2 Provozní stav: volnoběh, část. zátěž, obohacení, decelerace, plná zátěž
3 Snímač 1 pro nastavení plynového pedálu –G79 3…97%
4 Úhel škrticí klapky (potenciometr 1 –G187) 3…97%

Blok 55 při volnoběhu – regulace otáček, stabilizace volnoběhu:

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky) xxxx 1/min1)
2 Regulace volnoběhu -10…0 Nm
3 Naučená hodnota regulace volnoběhu • Klimatizace zapnuta • Klimatizace vypnuta     -6,0….8,0 % -3,0….8,0 %
4 Provozní stavy xxxx1x Kompresor klimatizace zapnut xxx1xx Jízdní stupeň zařazen xx1xxx klimatizace zapnutá xXxxxx nemá význam Xxxxxx nemá význam

Blok 56 při volnoběhu – regulace otáček, stabilizace volnoběhu:

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky-skutečná hodnota) xxxx 1/min1)
2 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky-požadovaná hodnota) Vozidla motoru AUA Vozidla motoru AUB Vozidla motoru BBY, BKY Vozidla motoru BBZ Vozidla motoru s automat. Převodovkou:     750 1/min (830 1/min)1) 840 1/min (870 1/min)1) 760 1/min 680 1/min 680 1/min (800 1/min)1)  
3 Regulace volnoběhu -10…0 Nm
4 Provozní stavy

Blok 60 při zapnutém zapalování – regulace otáček, přizpůsobení el. Plynu

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Úhel škrticí klapky (potenciometr 1 –G187) 3…97%
2 Úhel škrticí klapky (potenciometr 1 –G188) 3…97%
3 Čítač naučených kroků 0…12
4 Stav přizpůsobení (ADP běží, ADP OK nebo ADP ne OK ADP OK

Blok 61 při jízdě – regulace otáček, el. plyn

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru Vozidla motoru AUA Vozidla motoru BBY, BKY Vozidla motoru s automat. převodovkou (motory AUA, BBY, BKY) Vozidla motoru AUB Vozidla motoru BBZ   650…5700 1/min 660…5700 1/min 580…5700 1/min     740…6600 1/min 580…6600 1/min
3 Úhel škrticí klapky (potenciometr 1 –G187) 0…100%
4 Provozní stavy

Blok 62 při jízdě – regulace otáček, el. plyn

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Úhel škrticí klapky (potenciometr 1 –G187) 3…97%
2 Úhel škrticí klapky (potenciometr 1 –G188) 3…97%
3 Snímač 1 plynového pedálu –G79 0…100%
4 Snímač 2 plynového pedálu –G185 0…100%

Blok 70 při volnoběhu (chladicí kapalina minim. 80°C)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Stupeň otevření 13…25%
2 Výsledek aktuální diagnózy > 25%
3 Tlak v sacím potrubí 240…420 mbar
4 Výsledek diagnózy nádobky s aktivním uhlím (Test vyp / test běží / TEV OK / TEV neOK) TEV OK

Blok 74 při zapnutém zapalování

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 0 – poloha (základní nastavení) 0,3…1,3 V
2 100% – poloha 2,9…4,6 V
3 Aktuální hodnota napětí potenciometru 0,3…4,6 V
4 Stav přizpůsobení (ADP běží, ADP OK nebo ADP neOK ADP OK

Blok 75 při volnoběhu

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru 1800…5600 1/min
2 Tlak v sacím potrubí 240…420 mbar
3 Rozdíl tlaku v sacím potrubí Nejméně 50 mbar
4 Výsledek: test běží / test vyp / syst. OK / syst. neOK Syst. OK

Blok 100 při volnoběhu

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Readiness kód xxxxxxx0 Katalyzátor xxxxxx0x Vyhřívání katalyzátoru (v současné době žádná diagnóza / vždy „0“) xxxxx0xx Systém nádobky s aktivním uhlím (systém odvětrání paliv. Nádrže) xxxx0xxx Systém sekundárního vzduchu ( není k dispozici / vždy „0“) xxx0xxxx Klimatizace (v současné době žádná diagnóza / vždy „0“) xx0xxxxx lambda-sondy x0xxxxxx Vyhřívání lambda-sond 0xxxxxxx Zpětné vedení výfukových plynů
2 Teplota chladicí kapaliny 80,0…110,0°C
3 Doba od startu motoru
4 Stav diagnózy

Blok 120 při jízdě – skluzová regulace

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru xxxx  1/min1)  
2 Požadovaná zátěž motoru
3 Skutečná zátěž motoru
4 Stav Aktivní / Neaktivní  

Blok 122 při jízdě – převodovka automat

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru xxxx  1/min1)  
2 Požadovaná zátěž motoru
3 Skutečná zátěž motoru
4 Stav Záběr motoru / žádný záběr / bez zásahu  

Blok 125 p ři jízdě – převodovka automat

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Stav ABS ABS 1 Místo 1 je 0 Vadné propojení vedení CAN-BUS Není použito datové vedení CAN-BUS – řídicí jednotka Vadné vedení CAN-BUS – řídicí jednotka
2 Stav převodovky Převodovka 1
3 Stav sdružených přístrojů Sdruž. pr. 1
4 Stav airbagu Airbag 1
SELECT LANGUAGE