Základní nastavení snímače úhlu natočení volantu Rapid, Fabia III

Použité moduly

 • SPVG dříve SuperVAG
 • Aktuální předplatné

Typy vozidel

 • Škoda Fabia III
 • Škoda Rapid

Použití

 • Základní nastavení snímače úhlu natočení volantu je nutné provést v případě, že došlo:
  • K výměně posilovače řízení.
  • K výměně snímače úhlu natočení volantu.
  • Ke změně geometrie podvozku (seřízení).

Poznámky

 • Základní nastavení snímače úhlu natočení volantu se u vozidel vybavených ABS a ESP nastavuje v jednotce Posilovač řízení 44.
 • Kontrola napájecí soustavy.
 • Kontrola elektroinstalace posilovače řízení.
 • Kontrola paměti závad.
 • Kontrola nulového bodu v blocích naměřených hodnot.
 • Kontrola geometrie podvozku.

Postup

 1. Nastartujte motor a navažte komunikaci s řídící jednotkou Posilovač řízení (44).
 2. V menu příkazy komunikace zvolte funkci Procedura login a vyberte ze seznamu hodnotu Zpřístupnění funkcí základního nastavení a potvrďte OK.
 3. V menu základních funkcí zvolte Základní nastavení a vyberte ze seznamu Nulování nastavení z výroby.
 4. Po rozsvícení kontrolek Posilovače řízení, kontroly tlaku v pneumatikách a ESP na přístrojové desce, v menu základních funkcí zvolte Nastavení dalšího členu. V tabulce základního nastavení zvolte Snímač úhlu řízení.
 5. Po spuštění funkce a zobrazení Nebyl ještě spuštěn, začněte pomalu otáčet volant do levého dorazu a podržte silou (25NM) po dobu dokončení pípnutí přístrojové desky. Následně do pravého dorazu a opět podržte (25NM) po dobu dokončení pípnutí přístrojové desky.
 6. Poté volant natočte na střed a v menu základních funkcí opět zvolte Nastavení dalšího členu. V tabulce základního nastavení zvolte Snímač úhlu řízení (zobrazí se: ,,Byl dokončen) a zhasnou kontrolky na přístrojové desce.
 7. Proveďte zkušební jízdu, kontrolky se nesmí rozsvítit.

 

 

SELECT LANGUAGE