Základní nastavení převodovky DSG 0AM

Použité moduly

 • SPVG dříve SuperVAG
 • Aktuální předplatné

Typy vozidel

 • Vozidla VW, Škoda, Seat s převodovkou DSG
 1. 7° převodovka se suchou spojkou 0AM
  (DQ200) – modely do roku 2013
 2. 7° převodovka se suchou spojkou 0AM
  (DQ200) – modely po roce 2013

Kroky

 1. Bezdemontážní kontrola stavu spojek a jejich vůlí.
 2. Nastavení převodovky do polohy pro demontáž spojek a mechatroniky.
 3. Uvedení převodovky do základního nastavení po výměně spojek, nebo mechatroniky
  (včetně provedení testovací jízdy).

Popis kroků

 • Měření se provádí odečtením naměřených drah spojek K1 a K2 od poloh spojek v
  otevřené a zavřené poloze. Nejlépe lze měření provést pomocí komfortní funkce
  Měření vůle spojek.
 • Výsledné hodnoty se zobrazují přímo v komfortní funkci.
 • Pro výměnu celého spojkového setu, nebo mechatroniky je nutné nejprve uvést
  převodovku do požadované polohy (všechny nastavovače v nulové poloze). Toto lze
  nejlépe provést pomocí komfortní funkce Nastavení převodovky do polohy pro
  demontáž.
 • Po výměně spojkového setu, či mechatroniky je nutné provést základní nastavení a
  testovací jízdu, která slouží pro provedení potřebných adaptací spojek K1 a K2
  (sudé a liché rychlostní stupně). K provedení slouží nejlépe komfortní funkce
  Měření a mechanické práce, která Vás provede celým postupem včetně zahájení
  jízdy.

Postup výměny spojky, nebo mechatroniky 0AM

1. Kontrola paměti závad.
2. Měření vůlí spojek.
3. Nastavení převodovky do polohy pro demontáž.
4. Výměna spojkového setu nebo mechatroniky.
5. Základní nastavení převodovky.
6. Testovací jízda.
7. Opětovná kontrola paměti závad a měření vůlí spojek.

Podmínky

 • Elektronika převodovky bez hlášení v paměti závad.
 • Teplota oleje v převodovce v rozmezí od
  30 °C do 60 °C.
 • Páka voliče v poloze P.
 • Zatažená parkovací brzda.
 • Zapalování zapnuto, start motoru podle pokynů programu v průběhu komfortní
  funkce Měření a mechanické práce.
 • Brzdový pedál (sešlápnutý během celého procesu).
 • Není sešlápnutý plynový pedál.

Před zahájením postupu je nutné načíst bloky hodnot.

 1. Navažte komunikaci s řídící jednotkou Elektronika převodovky (02) (zkontrolujte
  identifikaci – musí se zobrazit v čísle dílu 0AMxxxxxxx).
 2. V menu základních funkcí zvolte Čtení paměti závad (musí být bez chybových
  kódů).
 3. V menu komfortních funkcí zvolte Test dostupnosti bloků hodnot – provádí se pro
  kontrolu všech podmínek pro spuštění základního nastavení.
 4. Zkontrolujte jednotlivé položky a výsledky uložte pro další vyhodnocení.

Postup pro krok 1 (měření vůlí spojek 0AM)

Postup výměny spojky, nebo mechatroniky 0AM

 1. Kontrola paměti závad.
 2. Měření vůlí spojek.
 3. Nastavení převodovky do polohy pro demontáž.
 4. Výměna spojkového setu nebo mechatroniky.
 5. Základní nastavení převodovky.
 6. Testovací jízda.
 7. Opětovná kontrola paměti závad a měření vůlí spojek.

Podmínky

 • Elektronika převodovky bez hlášení v paměti závad.
 • Teplota oleje v převodovce v rozmezí od 30 °C do 60 °C.
 • Páka voliče v poloze P.
 • Zatažená parkovací brzda.
 • Zapalování zapnuto, start motoru podle pokynů programu v průběhu komfortní funkce Měření a mechanické práce.
 • Brzdový pedál (sešlápnutý během celého procesu).
 • Není sešlápnutý plynový pedál.

Před zahájením postupu je nutné načíst bloky hodnot.

 1. Navažte komunikaci s řídící jednotkou Elektronika převodovky (02) (zkontrolujte identifikaci – musí se zobrazit v čísle dílu 0AMxxxxxxx).
 2. V menu základních funkcí zvolte Čtení paměti závad (musí být bez chybových kódů).
 3. V menu komfortních funkcí zvolte Test dostupnosti bloků hodnot – provádí se pro kontrolu všech podmínek pro spuštění základního nastavení.
 4. Zkontrolujte jednotlivé položky a výsledky uložte pro další vyhodnocení.

Postup pro krok 1 (měření vůlí spojek 0AM)

 1. Navažte komunikaci s řídící jednotkou Elektronika převodovky (02).
 2. V menu základních funkcí zvolte Čtení paměti závad (musí být bez chybových kódů).
 3. V menu komfortních funkcí zvolte Měření a mechanické práce. vyberte Měření vůle spojek.
 4. Zkontrolujte požadované a vypočítané (skutečné) hodnoty vůlí spojek K1 a K2 v otevřené a zavřené poloze. Pokud je naměřená hodnota mimo povolený rozsah (daný výrobcem), tak je nutná výměna spojkového setu. Vůle spojek v otevřené poloze musí být větší než 2 mm. Vůle spojek v uzavřené poloze musí být větší než 1 mm.

(Pokud hodnota spojek K1 vůle zavřeno, skutečná hodnota je menší jak 2 a hodnota spojky K2 vůle zavřeno, skutečná hodnota je také menší jak 2, proveďte základní nastavení kanálu 95, popř. kanálu 115)

Dále nastavte převodovku do polohy pro demontáž
Pro vyjmutí spojkového setu z předovky je nutné pomocí komfortní funkce Nastavení převodovky do polohy pro demontáž nastavit převodovku do požadované polohy.
Nastavení do demontážní polohy je pouze u vozidel po roce výroby 2013. U starších vozidel se nastavuje převodovka do polohy neutrálu a je možné ji nastavit i mechanicky.
Postup pro krok 2 (pro demontáž)
 1. Navažte komunikaci s řídící jednotkou Elektronika převodovky (02).
 2. V menu základních funkcí zvolte Čtení paměti závad (musí být bez chybových kódů).
 3. V menu komfortních funkcích spuste Měření a mechanické práce a vyberte Základní nastavení nulového bodu. Program Vás vyzve k přesným instrukcím (volnoběh, neutrál).

Postup pro krok 3 (po zpětné montáži)

 1. Navažte komunikaci s řídící jednotkou Elektronika převodovky (02).
 2. V menu základních funkcí zvolte Čtení paměti závad (musí být bez chybových kódů).
 3. V menu komfortních funkcích spustě Měření a mechanické práce a vyberte Základní nastavení převodovky.
 4. Program Vás vyzve k přesným instrukcím (motor musí být v klidu, start motoru dle pokynů programu).
 5. V pravém dialogovém okně musí být napsáno:
  • Vymazání adaptačních hodnot.
  • Základní nastavení dokončeno: START.
  • Program Vás vyzve ke splnění podmínek na vozidle (zatažená ruční brzda, řadící páka v poloze P, vypnutý motor, zapnuté zapalování).
 6. Následuje Měření synchronizace – program Vás bude přesně navádět a provede všechny testy.
 7. Proveďte testovací jízdu s manuálním řazením na sudý a lichý rychlostní stupeň. Tuto testovací jízdu provádějte tak dlouho, dokud nebude počet provedených adaptací na příslušné spojce 1 nebo 2 větší než 10 (počet adaptací).
 8. Ukončete komfortní funkci.
 9. V menu základních funkcí zvolte Čtení paměti závad (musí být bez chybových kódů).

Řešení potíží se základním nastavením převodovky DSG 0AM
V paměti závad převodovky nesmí být žádná závada.
Zkontrolujte vstupní podmínky.
Případně proveďte kontrolu vstupních signálů a posledních okolních podmínek závad pomocí komfortní funkce Test dostupnosti bloků hodnot.
Pokud je základní nastavení ukončeno předčasně vypisuje se důvod přerušení (Stav základního nastavení).

Ověření výsledku základního nastavení převodovky
Po provedení základního nastavení převodovky se provádí testovací jízda. Kontrolujte počet provedených adaptací pro spojky K1 a K2 (minimálně 10 adaptací pro každou spojku).
Před spuštěním funkce základního nastavení se tento čítač nuluje.
Po dokončení testovací jízdy ověřte správnost funkce spojky v Měření vůle spojek.

SELECT LANGUAGE