Výměna filtru pevných částic ŘJ PPD

Použité moduly

 • SPVG dříve SuperVAG
 • Aktuální předplatné

Typy vozidel

 • Vozidla koncernu VW
 • Tento postup se vztahuje na vozidla vybavený motorovou jednotkou Simos PPD

Použítí

 • Při výměně filtru pevných částic.

Poznámky

 • Postup se může lišit na základě typu Řídící jednotky motoru.
 • Po dokončení postupu proveďte zkušební jízdu a zkontrolujte parametry filtru pevných částic. Hodnota snímače diferenčního tlaku (rozdílu tlaku) na volnoběžné otáčky by se měla pohybovat v rozmezí od 4 do 8 mbar.

Postup

 1. Vyměňte na vozidle filtr pevných částic.
 2. Po výměně proveďte zkušební jízdu s aktuálními závadami, dokud se závady nezmění z aktivních na přerušované.
 3. Navažte komunikaci s řídící jednotkou Elektronika motoru (01).
 4. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Procedura login, zvolte Zpřístupnění funkci přízpusobení a potvrďte OK.
 5. V menu komfortních funkcí zvolte funkci Parametry filtru pevných částic a zkontrolujte hodnotu popílku před výměnou.
 6. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení, zvolte jednu z položek Výměny filtru pevných částic a zadejte hodnotu 00. Pokud daný kanál přizpůsobení nelze otevřít, zvolte funkci Přizpůsobení a zadejte přímé zadání kanálu číslo 12 a zadejte hodnotu 00. Potvrďte OK.
 7. V menu komfortních funkcí zvolte funkci Parametry filtru pevných částic a zkontrolujte hodnotu popílku po výměně. Hodnota popílku ve filtru se vynuluje.
 8. Poté smažte paměť závad.
SELECT LANGUAGE