Výměna elektronické parkovací brzdy,Volkswagen Passat B6

Použité moduly

 • SPVG dříve SuperVAG
 • Aktuální předplatné

Typy vozidel

 • Volkswagen Passat B6 r.v 2005 – 2011

Použití

 • Diagnostika závady elektronické parkovací brzdy(53)

Poznámky

 • V našem případě se u vozidla Volkswagen Passat B6 po odpojení ŘJ parkovací brzdy(53) v řídící jednotce parkovací brzdy se stále objevovaly závady:

  1087 – Základní nastavení nebylo provedeno.
  1316 – Řídící jednotka brzd (načtěte paměť závad).

 • V řídící jednotce ABS(03):

  1042 – Řídicí jednotka není kódována (-)
  1542 – Snímač míry otáčení (nepřípustný signál)
  778 – Snímač úhlu řízení (žádné nebo špatné základní nastavení/přizpůsobení)
  1542 – Snímač míry otáčení (žádné nebo špatné základní nastavení/přizpůsobení)
  1423 – Snímač příčného zrychlení (žádné nebo špatné základní nastavení/přizpůsobení)
  810 – Snímač 1/2 brzdného tlaku (žádné nebo špatné základní nastavení/přizpůsobení)

 • Závady nejdou smazat. Na přístrojovém panelu bliká kontrolka ruční brzdy, ABS, ESP, žhavení, check engine a tlačítko pro aktivaci parkovací brzdy na palubní desce.
 • Závady zobrazují špatné kódování ŘJ.
 • Při výměně ŘJ Parkovací brzdy se ztratí kódování z ŘJ ABS. Při opětovném připojení ŘJ parkovací brzdy, si ŘJ ABS automaticky stáhne chybné kódování z ŘJ Parkovací brzdy.
 • Je nutné před odpojením ŘJ mít zálohované kódování.

Upozornění

 • Postup opravy je pouze pro konkrétní případ, v ostatních případech se může postup lišit.

Postup

 • Připojte diagnostiku do vozidla a po načtení vozidla spusťte funkci „Automatický test závad”.
 • Navažte komunikaci s řídící jednotkou ABS(03).
 • V menu základních funkcí zvolte funkci „Kódování řídící jednotky”.
 • V menu základních funkcí zvolte „Zobrazení”.
 • Dále v menu základních funkcí zálohujte kódování pomocí funkce„Ulož data” a vyberte složku v počítači kam se vám hodnoty uloží a pečlivě soubor uchovejte!

   

  Stejný postup proveďte v ŘJ Parkovací brzdy(53).

 • Poté ukončete komunikaci s ŘJ vypněte zapalování a odpojte záporný pól akumulátoru.

 • Vyměňte ŘJ Parkovací brzdy. ŘJ
  parkovací brzdy je umístěna pod středovým tunelem pod loketní opěrkou.

 • Dále opět připojte záporný pól akumulátoru. Navažte komunikaci s řídící jednotkou ABS(03).
 • Opět v menu základních funkcí zvolte funkci „Kódování řídící jednotky” a „Zobrazení”.
 • V menu základních funkcí načtěte kódování pomocí funkce „Načti data”.
 • Po otevření funkce zvolte zálohované kódování a potvrďte kódování „Zapiš změny”.
 • Stejným postupem pokračujte v ŘJ Parkovací brzdy(53).

 • Po výměně ŘJ třikrát aktivujte a deaktivujte ruční brzdu a poté proveďte základní nastavení parkovací brzdy pomocí komfortní funkce
 • Poté opět navažte komunikaci s řídící jednotkou ABS(03).
 • V menu základních funkcí zvolte funkci „Základní nastavení” a proveďte veškerá základní nastavení, který požaduje ŘJ ABS.
 • Nakonec zkontrolujte, popřípadě smažte paměť závad kódovaných ŘJ.

SELECT LANGUAGE