VAG 01M (r.v. 2000-2004)

Základní nastavení automatické převodovky 01M (Škoda Octavia I)

Použité moduly

SPVG dříve SuperVAG

Aplikace

· Škoda : Octavia I

· Volkswagen : Golf 4, Jetta, New Beetle, Passat

· Popis

· Základní nastavení automatické převodovky je potřeba provést, pokud dojde k některé z následujících oprav na vozidle:

· výměna motoru nebo řídicí jednotky motoru

· výměna škrticí klapky

· výměna spojek a šoupátkové skříně

· demontáž a montáž samotné převodovky

· výměna řídicí jednotky automatické převodovky

Podmínky

· Kontrola napájecí soustavy

· Všechny spotřebiče jsou ve vypnutém stavu

· Správná funkce pedálu akcelerátoru

· Kontrola paměti závad – žádné chybové hlášení

· Pedál akcelerátoru musí zůstat v poloze volnoběhu

Provedení

  1. V programu SPVG navažte komunikaci s řídicí jednotkou Elektronika převodovky.
  2. Plynový pedál musí být uvolněn.
  3. Vyvolejte funkci základní nastavení a zvolte položku Základní nastavení převodovky 01M.
  4. Počkejte až se zobrazí hlášení Systém je v základním nastavení.
  5. Sešlápněte plynový pedál na podlahu a v této poloze jej podržte tři sekundy.
SELECT LANGUAGE