Servisní intervaly QI1-QI6

Použité moduly

  • SPVG dříve SuperVAG

Aplikace

  • Všechny modely koncernu VW modelový rok 2013 a novější

Popis

Pro vozy koncernu VW jsou stanoveny servisní prohlídky s pevnými nebo proměnlivé intervaly, označované u vozů vyrobených do konce modelového roku 2012 QG0 a QG2 (pro pevné intervaly) nebo QG1 (pro proměnlivý interval).
Od modelového roku 2013 pak platí pro servisní prohlídky a servis výměny motorového oleje s pevným intervalem označení QI1 až QI4 a QI6 pro proměnlivé intervaly.

Protože nastavení délky servisního intervalu závisí na více parametrech (např. Kvalita oleje,Kódování prodloužení servisních intervalů,TIG), je vhodné používat komfortní funkci Nastav servisní interval QI1 -QI6.

Nastavit lze parametry:

Komfortní funkce provede ve správném pořadí zápis všech nutných hodnot.

Výběr servisního intervalu podle roku modelového roku vozidla:

Hodnoty podle označení servisního intervalu:

Podmínky

Dostupnost jednotlivých parametrů servisních intervalů je závislá na modelu vozu a jeho výrobní toleranci (označení QGx na štítku vozu) a typu  (objednacím čísle, výrobci) sdruženého přístroje.

Příklad:

Pro zkrácení proměnného servisního intervalu na vozidle Škoda Octavia III (modelový rok 2015) na požadovaný pevný servisní interval o hodnotách  10 000 km a 365 dní je určena Komfortní funkce Nastav servisní interval QI3.

Použijeme komfortní funkci s označením:
Intervaly QI pro modelový rok 2013 a novější.

Konkrétní funkcí vybereme na základě požadovaných hodnot:
QI3 podle tabulky je roven hodnotám 10 000 km a 365 dní (pevný servisní interval).

Provedení:

  1. V programu SPVG navažte komunikaci s řídicí jednotkou Sdružených přístrojů.
  2. Spusťte komfortní funkci Nastav servisní interval QI1 (až QI6).
  3. Vyčkejte na potvrzení úspěšného provedení funkce.
  4. Ukončete komunikaci s řídicí jednotkou
    Sdružených přístrojů , vypněte/zapněte zapalování.
  5. Zkontrolujte signalizaci servisních intervalu na přístrojovém panelu.

SELECT LANGUAGE