Aplikační list Výměna vstřikovače na motorech se vstřikování PPD (BKP, ..)

Aplikační list
Kódování vstřikovačů

Použité moduly
SPVG dříve SuperVAG

Platí pro kódy motorů
BUZ, BMN, BKP, BWV, BRD, BMR, BVE, BMA, BUY

Popis
Po výměně vstřikovače je třeba přizpůsobit řídicí jednotku na nový vstřikovač.

Postup

  1. Při komunikaci s řídicí jednotkou motoru zvolte funkci Přizpůsobení.
  2. Ze seznamu vyberte funkci Nastavení kódu vstřikovače, válec 1 (2, 3, 4)
  3. Zadejte novou hodnotu 0.
  4. Potvrďte a uložte hodnotu.
SELECT LANGUAGE