Aplikační list Přizpůsobení zpětného vedení výfukových plynů po změně vstřikovače, EDC16CP34, BPP

S výměnou minimálně jednoho vstřikovače z 059 130 277 AJ na 059 130 277 BB je třeba přizpůsobit zpětné vedení výfukových plynů.

Postup:

  1. Při komunikaci s řídicí jednotkou motoru zvolte funkci Přizpůsobení.
  2. Ze seznamu vyberte funkci Přizpůsobení zpětného vedení výfukových plynů po výměně vstřikovače
  3. Zadejte novou hodnotu 00FA.
  4. Potvrďte a uložte hodnotu.
SELECT LANGUAGE