Kontrola funkce tempomatu, elektronika volantu

Kontrola funkce tempomatu, elektronika volantu

Aplikační list SPVG dříve SuperVAG

Kontrola funkce páčky tempomatu ŘJ elektroniky volantu

Použité moduly: SPVG

Rozsah modelů:

Volkswagen, Audi, Škoda, SEAT

Řídicí jednotka elektroniky volantu

Poloha brzdového, spojkového pedálu a tempomatu

0 0 0 0 X X X 1  brzda sešlápnuta (spínač brzdových světel)

0 0 0 0 X X 1 X  brzda sešlápnut a(spínač brzdového pedálu)

0 0 0 0 X 1 X X  spojka sešlápnuta, příp. u automat. převodovky sešlápnuta brzda

0 0 0 0 1 X X X  tempomat aktivován

Poloha spínače tempomatu

X X X X 0 0 0 0  posuvný spínač tempomatu –B- v poloze OFF (zaaretován)

X X X X 0 0 0 1  posuvný spínač tempomatu –B- v poloze OFF (před bodem sepnutí)

X X X X 0 1 1 1  stisknuto tlačítko tempomatu SET

X X X X 1 0 1 1  posuvný spínač tempomatu –B- v poloze RES

X X X X 0 0 1 1  spínač –B- na ON

0 0 0 0 X X X X  bez významu

Upozornění:

U některých vozidel s automatickou převodovkou je nezbytné při testovací jízdě jet rychleji, než 30 km/h (19 mph), aby byl tempomat napájen

SELECT LANGUAGE