Kontrola funkce tempomatu, elektronika motoru

Komfortní funkce – Signály tempomatu

Použité moduly
SPVG dříve SuperVAG

Rozsah
· VAG Engine BOSCH EDC15 VR44 1,9TDI IMO 2G 1994-1999
· VAG Engine BOSCH EDC15 VP44 2,5TDI 2000-2004
· VAG Engine BOSCH EDC15 VR44 1,9TDI 2000-2004
· VAG Engine BOSCH EDC15 PD 2000-2008
· VAG Engine BOSCH EDC15 CR 2000 AUDI A8 3,3 TDI
· VAG Engine BOSCH EDC16 PD 2003-2009
· VAG Engine BOSCH EDC16 CR 2005-2011
· VAG Engine BOSCH EDC17 PD 2008-
· VAG Engine BOSCH EDC17 CR 2008-
· VAG Engine SIEMENS SIMOS 7.1 2006-2009
· VAG Engine SIEMENS PPD 1.x 2005-2009
· VAG Engine BOSCH ME7.5

Popis
Zobrazení všech hodnot potřebných pro diagnostiku stavu tempomatu v řídicí jednotce elektroniky motoru
Komfortní vyhledání a zobrazení hodnot (na jediný klik bez dalšího hledání informací)

Podmínky
· Zapnuté zapalování

Provedení
· Zvolit odpovídající model vozu
· Navázat komunikaci s řídicí jednotkou Elektronika motoru
· Zvolit komfortní funkci : Signály tempomatu
· Zkontrolujte signály v jednotlivých blocích hodnot

Upozornění
U některých vozidel s automatickou převodovkou je nezbytné při testovací jízdě jet rychleji než 30 km/h (19 mph), aby byl tempomat napájen.
Pro motory: EDC15, EDC16, EDC17UD1, EDC17CP24, Siemens PPD 1

Stav spínačů
X X X X X X X 1 Spínač brzdového světla sepnut
X X X X X X 1 X Spínač brzd sepnut
X X X X X 1 X X Spojkový spínač sepnut
X X X X 1 X X X Tempomat povolen
X X X 1 X X X X Adaptivní tempomat ACC povolen
X X 1 X X X X X Hlavní vypínač
0 0 X X X X X X ACC/tempomat režim neaktivní
1 0 X X X X X X překročení stavu
0 1 X X X X X X ACC/tempomat v regulačním rozsahu
1 1 X X X X X X ACC není povolen

Stav spínačů tempomatu
X X X X X X X 1 Poloha ON zacvaknutá
X X X X X X 1 X Poloha ON stisknutá
X X X X X 1 X X Tip-Down, zpomalení
X X X X 1 X X X Tip-Up, zrychlení
X X X 1 X X X X nastavení hodnoty
X X 1 X X X X X obnovení hodnoty
X 1 X X X X X X chybové hlášení modulu sloupku řízení (pouze u EDC17CP24)
1 X X X X X X X Hardwarově zacvaknuté ON

Pro motory: Simos 3PD/9.1, Simos 3PE/3PG
Stav brzdových spínačů a spínače spojkového pedálu
0 X X X X X X X není obsazeno
X 0 X X X X X X není obsazeno
X X 0 X X X X X není obsazeno
X X X 0 X X X X není obsazeno
X X X X 1 X X X funkce GRA aktivovaná (pouze motory AZQ, BME)
X X X X X 1 X X sešlápnutý spojkový pedál (spínač spojkového pedálu)
X X X X X X 1 X brzdový pedál sešlápnut (brzdový spínač)
X X X X X X X 1 brzdový pedál sešlápnut (spínač brzdových světel)
Poloha spínače na ovládací páčce tempomatu
0 0 0 0 Spínač –B- zaaretován v poloze „OFF“
0 0 0 1 Spínač –B- na „OFF“ před bodem sepnutí
0 0 1 1 Spínač –B- v poloze „ON“
1 0 1 1 Spínač –B- v poloze „RES“
0 1 1 1 Spínač –A- stisknut (spínač-B- v poloze „ON“)

Pro motory: ME7.5 (kromě AZJ), M 5.9.2
Poloha brzdového, spojkového pedálu a tempomatu
1 0 0 0 X X X 1 brzda sešlápnuta (spínač brzdových světel)
1 0 0 0 X X 1 X brzda sešlápnuta (spínač brzdového pedálu)
1 0 0 0 X 1 X X spojka sešlápnuta, příp. u automat. převodovky sešlápnuta brzda
1 0 0 0 1 X X X tempomat aktivován
Poloha spínače tempomatu
0 0 0 0 X X X 1 posuvný spínač tempomatu v poloze OFF (pouze při sepnuto)
0 0 0 0 X X 1 X posuvný spínač tempomatu v poloze OFF (spínáno nebo sepnuto)
0 0 0 0 X 1 X X stisknuto tlačítko tempomatu SET
0 0 0 0 1 X X X posuvný spínač tempomatu v poloze RES

SELECT LANGUAGE