Vypínání funkce ventilu EGR (EGR OFF)

Vypínání funkce ventilu EGR

Pokud chcete vypnout funkcí řízení ventilu zpětného vedení výfukových plynů, pak po přehrání řídicí jednotky upraveným softwarem je potřeba ještě odpojit samotný snímač.

SELECT LANGUAGE