Spouštění regenerace (DPF)

Spouštění regenerace částicového filtru

Motory TDI – PD:
Oprávnění přístupu 21295

Motory Common-Rail (4V a 6V), EDC16
Oprávnění přístupu 10016

VW Crafter, EDC16, Common-Rail 5V
Oprávnění přístupu 20016

Motory Common-Rail, 1,9/2,0 TDI, 4V, EDC17
Oprávnění přístupu 20016 nebo 12233

Motory Common-Rail, 2,7/3,0 TDI 6V, EDC17
Oprávnění přístupu 27971.

Motory Common-Rail, 4,2 TDI 6V, EDC17
Oprávnění přístupu 27971.

Motor musí být teplý a nádrž paliva musí být aspoň z poloviny plná.
Jeďte dále 5-10 minut rychlostí min. 60 km/h, až koeficient zanesení sazemi bude co možná nejmenší (cca 15 %) a zobrazí se status regenerace 00000000.

SELECT LANGUAGE