Spouštění regenerace částicového filtru

Spouštění regenerace částicového filtru

Aplikační list SPVG dříve SuperVAG

Regenerace filtru pevných částic

Použité moduly: SPVG dříve SuperVAG

Popis:

Regenerace filtru pevných částic se provádí za pomoci funkcí:

 • Procedura Login
 • Základní nastavení
 • Přizpůsobení

(dle typu ŘJ)

Provádí se při nadměrném zanesení filtru pevných částic.

Podmínky:

 • Zapnuté zapalování
 • Zapnutý motor
 • Teplota chladicí kapaliny minimálně 50°C
 • Zkontrolovat hodnotu zanesení filtru částic
 • Zajistit odběr proudu (zapnout světla, klimatizaci, vyhřívání sedadel, atd…)
 • Zkontrolovat komfortní funkci Parametry filtru pevných částic

Provedení regenerace:

 1. Zvolit odpovídajicí model vozu
 2. Navázat komunikaci s řídicí jednotkou Elektronika motoru
 3. Zvolit funkci Login, základní nastavení nebo přizpůsobení (dle ŘJ viz. dole)
 4. Zvolit Spuštění regenerace částicového filtru u jedoucího vozidla
 5. Načtení komfortní funkce: Parametry filtru pevných částic
 6. Následně provést regeneraci jedoucího vozidla a neustále kontrolovat hodnoty v již předvolených blocích naměřených hodnot.

Podmínky pro regeneraci na jedoucím vozidle:

 1. Udržovat předepsanou rychlost vozidla pro provedení regenerace
 2. Udržovat předepsané otáčky motoru pro provedení regenerace
 3. Doba trvání regenerace cca. 15-20 minut
 4. Teplota výfukových plynů před turbodmychadlem vyšší jak 700°C
 5. Neustále kontrolovat komfortní funkci Parametry filtru pevných částic

Postup při provedení regenerace pro jednotlivé Řídicí jednotky:

Pouze LOGIN (EDC16 & PPD)

(1.9/2.0 PD TDI, 3.0 CR TDI,…)

1.  Na stojícím vozidle nelze regeneraci provést

2.  Na jedoucím vozidle je nutno provést regeneraci přes funkci Procedura Login (volba Spuštění regenerace částicového filtru u jedoucího vozidla)

LOGIN a ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ/PŘIZPŮSOBENÍ

(EDC17U01 – KWP 2000) (1.4 PD TDI 2007-2010)

EDC 17CP14 – KWP 2000 (2.0 CR TDI -2010)

 1. Na stojícím vozidle nutno zpřístupnit regeneraci přes funkci Procedura Login (volba Zpřístupnění regenerace částicového filtru u stojícího vozidla) a následně je potřeba spustit proces regenerace v Základním nastavení (Nucená regenerace filtru pevných částic (DPF/FAP) u stojícího vozidla).
 2. Na jedoucím vozidle se regenerace zpřístupňuje za pomoci funkce Procedura Login (Zpřístupnění rozšířených funkcí přizpůsobení/základní nastavení) a spouští se přes funkci Přizpůsobení (Servisní regenerace filtru částic za jízdy).

POUZE ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ/PŘIZPŮSOBENÍ

EDC 17C46 UDS (2.0 CR TDI,…)  

PCR  (1.6 CR TDI,…)

DCM (1.2 CR TDI,…)

1.     Na stojícím vozidle se regenerace spouští volbou Základním nastavení (Nucená regenerace filtru pevných částic (DPF/FAP) u stojícího vozidla).

2.     Na jedoucím vozidle se regenerace spouští se přes funkci Přizpůsobení (Servisní regenerace filtru částic za jízdy)

3. Řídicí jednotka si může vyžádat dodatečné zásahy mechanika (sešlápnutí pedálu brzdy/spojky…)

SELECT LANGUAGE