Reset ukazatele hladiny AdBlue

Po doplnění kapaliny AdBlue je potřeba ještě resetovat řídicí jednotku.

  1. Navažte komunikaci s řídicí jednotkou motoru.
  2. Zvolte funkci Základní nastavení a ze seznamu vyberte položku Nulování blokování SCR.
  3. Po provedení základního nastavení text z dipleje zmizí.

SELECT LANGUAGE