Motory TDI PD EDC16 (BOSCH)

Kódy motorů: BMP, BLE, BPE, BWF, BGW, BRT, BLS

Údaje BELMIN, BELMAX, KMMAX, HODMAX nahradit dle tabulky a kódu motoru.

Zjištění aktuálního zanesení filtru
Čtení bloku naměřených hodnot – aktuální zanesení filtru
blok 68, pole 1

Regenerace se provádí automaticky v mezích BELMIN – BELMAX.
Mimo uvedené meze se nesmí vynucovat provádění regenerace, hrozí nebezpečí požáru. (Jednotka to ani nespustí).

Zjištění km a času od poslední regenerace
blok 73 pole 2 – km od poslední regenerace
blok 69 pole 3 – čas od poslední regenerace
Nejpozději po KMMAX či HODMAX (dle tabulky) se regenerace provádí automaticky, když rychlost jízdy dosáhne alespoň 60 km/h.

Spuštění regenerace:

  • Teplý motor, volnoběh(Zkontrolujte snímač teploty výfukových plynů a snímač teploty chladicí kapaliny !)
  • Podmínkou je mít plnou alespoň polovinu nádrže paliva.
  • Při komunikaci s řídicí jednotkou motoru zvolte funkci login a vyberte ze seznamu :
    Spuštění regenerace částicového filtru u jedoucího vozidla

Jeďte dále 5-10 minut rychlostí min. 60 km/h, až koeficient zanesení sazemi bude co možná
nejmenší (cca 15 %) a zobrazí se status regenerace 00000000.

Zjištění stavu regenerace
blok 69 pole 4 – status regenerace
(X X X X X X X 1 normální stav
X X X X X X 1 X stav regenerace)

Kód motoruKMMAXHODMAXBELMINBELMAX
ostatní7002400 min4090
BMR4002400 min.4090
BMP4002400 min.4590
BLS6432400 min.4090
BRT140040 hod.4575
BWF150040 hod.5075
BPE/BPD4003060 min.5090
BLE150040 hod.5090
BMS4402400 min.4590
BWB4402400 min.4590
BGW140040 hod.4575

SELECT LANGUAGE