Motory TDI CR EDC16

Kódy motorů EDC16 5 válce: BJJ, BJK, BJL, BJM (VW CRAFTER 2,5 TDI CR)
Kódy motorů EDC16 6/8 válců: ASB, BVN, BMK, BUG, BUN (Audi Q7, 3,0 TDI)

Údaje BELMIN, BELMAX, KMMAX, HODMAX nahradit dle tabulky a kódu motoru.

Zjištění aktuálního zanesení filtru
Přečíst ve čtení bloku naměřených hodnot (různé bloky pro různé typy vstřikování)

Motory EDC16 5 válců:
Motory EDC16 6/8 válců: blok 104, pole 2 – aktuální zanesení filtru

Regenerace se provádí automaticky v mezích BELMIN – BELMAX.
Mimo uvedené meze se nesmí vynucovat provádění regenerace, hrozí nebezpečí požáru.

Zjištění km a času od poslední regenerace
Přečíst ve čtení bloku naměřených hodnot (různé bloky pro různé typy vstřikování)

EDC16:
blok 73 pole 2 – km od poslední regenerace
blok 69 pole 3 – čas od poslední regenerace

Spuštění regenerace:

  • Teplý motor, volnoběh(Zkontrolujte snímač teploty výfukových plynů a snímač teploty chladicí kapaliny !)
  • Podmínkou je mít plnou alespoň polovinu nádrže paliva.
  • Při komunikaci s řídicí jednotkou motoru zvolte funkci login a vyberte ze seznamu :
    Spuštění regenerace částicového filtru u jedoucího vozidla

Jeďte dále 5-10 minut rychlostí min. 60 km/h, až koeficient zanesení sazemi bude co možná
nejmenší (cca 15 %) a zobrazí se status regenerace 00000000.


Zjištění stavu regenerace a koeficientu zanesení
blok 75 pole 3 – koeficient zanesení
blok 69 pole 4 – status regenerace

Kód motoruKMMAXHODMAXBELMINBELMAX
ostatní7002400 min400.9
BMR4002400 min.400.9
BJK, BJJ100.9
BLS6432400 min.400.9
BWF150040 hod.500.75
BMS4402400 min.450.9
BWB4402400 min.450.9

SELECT LANGUAGE