Motory TDI CR 3,0/4,2 TDI EDC17CP44

Regenerace filtru pevných částic u stojícího vozidla
Motory TDI CR EDC17CP44

Použité moduly:

 • SPVG dříve SuperVAG
 • Aktuální předplatné

Pozor! Nebezpečí požáru

 • Během nouzové regenerace lze dosáhnout teploty výfukových plynů až 400 °C. Celý proces regenerace mlže trvat až 40 minut. Vozidlo musí být během regenerace odstaveno na nehořlavém podkladu. V blízkosti vozidla nesmí být žádné hořlavé materiály.

Typy vozidel:
Audi A5 (8T),

 • CDUC, CKWC, CPNB, CLAB, CVUA, CAT, CAS, CDT, CCM, CJG, CJM, CNR, CLZ, CRC, CVV, CVW

Audi A6 (4G)

 • CDUC, CLAB, CLAA, CDUD,

Audi A7 (4G)

 • CLAB, CGQB,

Audi A8 (4H)

 • CDUD, CDTA, CDSB

Audi Q7 (4L)

 • CJGC, CJMA, CATA, CCMA, CJGA, CRCA,
 • Motorizace 3.0 TDI CR

Podmínky:

 • Zapnuté zapalování
 • Zkontrolovat paměť závad
 • Následující závady nelze vymazat funkcí Vymaž paměť závad. Závady se vymažou automaticky po úspěšné regeneraci filtru pevných částic.
 • Jedná se o tyto závady:
  · P2002 – Filtr částic, řada válců 1, chybná funkce
  · P242F – Filtr částic nadměrně zanesen
  · P2463 – Filtr pevných částic, zanesení sazemi příliš vysoké
  · P2458 – Filtr pevných částic, doba trvání regenerace
 • Více jak polovina paliva v palivové nádrži
 • Řadicí páka v neutrální poloze u mechanické převodovky, resp. u automatické převodovky v parkovací poloze.
 • Parkovací brzda sepnutá
 • Kapota motorového prostoru je zavřená
 • Motor běží na volnoběh
 • Zapnuté všechny možné spotřebiče
 • klimatizace na maximální chladicí výkon
 • dálková světla
 • mlhové světla
 • výhřevy skel a sedaček

Teplota:

 • výfukových plynů před turbodmýchadlem musí být větší než 150 °C
 • výfukových plynů před částicovým filtrem musí být větší než 130 °C
 • Dodržujte kombinaci pedálů
 • diagnostika Vás vyzve na manipulaci pedálů.

Provedení regenerace:

 • Nastartujte motor a vyčkejte, až bude zahřátý.
 • Zvolte odpovídajicí model vozu.
 • Navázat komunikaci s řídicí jednotkou Elektronika motoru
 • V záložce Komfortní funkce vyberte ikonku Regenerace filtru pevných částic u stojícího vozidla
 • Dodržujte manipulaci s pedály
 • Nyní sledujte otáčky motoru, které musí být na hodnotě 2000 min-1

Poznámky:

 • Regeneraci nepřerušujte předčasně, pokud k tomu není pádný důvod. Pouze při úspěšné regeneraci se vymaže paměť závad. Regenerace na stojícím vozidle trvá až 40 minut. Samotná regenerace se skládá z několika částí:
 • zahřívání na provozní teplotu
 • zahřívání na regenerační teplotu
 • regenerace
 • dochlazování

SELECT LANGUAGE