Motory TDI CR 1,6/2,0 EDC17C64

Regenerace filtru pevných částic u stojícího vozidla
Motory TDI CR EDC17C64

Použité moduly:

 • SPVG dříve SuperVAG
 • Předplatné minimálně pro rok 2017
  Pozor! Nebezpečí požáru
 • Během nouzové regenerace lze dosáhnout teploty výfukových plynů až 300 °C. Celý proces regenerace mlže trvat až 40 minut. Vozidlo musí být během regenerace odstaveno na nehořlavém podkladu. V blízkosti vozidla nesmí být žádné hořlavé materiály.

Typy vozidel:

 • Audi A3 (8V), Audi A4 (8K), Audi A5 (8T), Audi A6 (4G)
 • CLHA, CRKB, CRFA, CRBD, CRLC, CRFC, CRBC, CRLB, CRUA, CUNA, CUPA, CSUA, CSUB, CNHC, CSUE, CSUD, CNHA,
 • Seat Leon (5F)
 • CLHA, CRVC, CKFC, CRBC, CUNA, CUPA,
 • Škoda Octavia (5E)
 • CLHA, CUPA
 • Volkswagen Golf (5G)
 • CRKA, CLHA, CRKB, CRVA, CRBB, CRVC, CRBC, CRLB, CUNA
 • Motorizace: 1.6 TDI, 2.0 TDI

Podmínky:

 • Zapnuté zapalování
 • Zkontrolovat paměť závad
 • Následující závady nelze vymazat funkcí Vymaž paměť závad. Závady se vymažou automaticky po úspěšné regeneraci filtru pevných částic.
 • Jedná se o tyto závady:
 • P2002 – Filtr částic, řada válců 1, chybná funkce
  P242F – Filtr částic nadměrně zanesen
  P2463 – Filtr pevných částic, zanesení sazemi příliš vysoké
  P2458 – Filtr pevných částic, doba trvání regenerace
 • Více jak polovina paliva v palivové nádrži
 • Řadicí páka v neutrální poloze u mechanické převodovky, resp. u automatické převodovky v parkovací poloze.
 • Parkovací brzda sepnutá
 • Kapota motorového prostoru je zavřená
 • Motor běží na volnoběh
 • Zapnuté všechny možné spotřebiče
 • klimatizace na maximální chladicí výkon
 • dálková světla
 • mlhové světla
 • výhřevy skel a sedaček
 • Teplota:
 • výfukových plynů před turbodmychadlem musí být větší než 150 °C
 • výfukových plynů před částicovým filtrem musí být větší než 130 °C
 • Dodržujte kombinaci pedálů
 • diagnostika Vás vyzve na manipulaci pedálů.

Provedení regenerace:

 • Nastartujte motor a vyčkejte, až bude zahřátý.
 • Zvolte odpovídající model vozu.
 • Navažte komunikaci s řídicí jednotkou Elektronika motoru
 • V záložce Komfortní funkce vyberte ikonku Regenerace filtru pevných částic u stojícího vozidla
 • Dodržujte manipulaci s pedály
 • Nyní sledujte otáčky motoru, které musí být na hodnotě 1500 min-1

Poznámky:
Regeneraci nepřerušujte předčasně, pokud k tomu není pádný důvod. Pouze při úspěšné regeneraci se vymaže paměť závad. Regenerace na stojícím vozidle trvá až 40 minut.

SELECT LANGUAGE