Odstraňování částicového filtru

Odstraňování částicového filtru

Kromě odstranění částicového filtru a přehrání řídicí jednotky upraveným softwarem je ještě potřeba manipulovat se snímači na motoru.
Přitom platí různá pravidla pro různé řídicí jednotky.

BOSCH EDC16 1,9 a 2,0 TDI

  • Snímač teploty výfukových plynů 1 musí být v pořádku
  • Ostatní snímače teploty výfukových plynů mohou být odpojeny
  • Snímač diferenciálního tlaku se odpojuje.

Siemens PPD 2,0 TDI

  • Snímač teploty výfukových plynů 1 musí být v pořádku
  • Ostatní snímače teploty výfukových plynů mohou být odpojeny
  • Snímač diferenciálního tlaku se neodpojuje.
SELECT LANGUAGE